نحوه کارکرد پرینتر های لیزری : پرینتر های لیزری دارای انواع مختلفی بوده که هرکدام از آن ها دارای کارکرد خاص خود می باشند. امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی تغییرات زیادی در ساخت و توسعه ی پرینتر های لیزری صورت گرفته است.

مطالبی که در این بخش به بررسی آن ها خواهیم پرداخت:

•    درآمدی بر چگونگی کارکرد پرینترهای لیزری
•    موارد پایه ای: الکتریسیته ساکن
•    موارد پایه ای : غلطک
•    موارد پایه ای: Fuser
•    کنترل کننده: محاوره
•    کنترل کننده : زبان
•    کنترل کننده: تنظیم کننده صفحه
•    اسمبلی لیزر
•    نوشتن صفحه
•    موارد پایه ای: تونر
•    به کارگیری تونر
•    پرینترهای رنگی
•    مزایای پرینترهای لیزری

تعمیرات پرینتر

نحوه کارکرد پرینتر های لیزری 

لغت "Inkjet printer" (پرینتر جوهر افشان) در واقع لغتی است که چگونگی کارکرد آن را به درستی توصیف می نماید . تصویر را این گونه پرینترها بر روی کاغذ با استفاده از ذرات کوچک جوهر چاپ به می رسانند.
از طرفی دیگر واژه "Laser Printer" کمی غیر عادی تر هستند . یک اشعه لیزر- یک اشعه متمرکز نور- چطور می تواند حروف را بر روی کاغذ چاپ نماید و تصاویر را بر روی آن پیاده بکند . در ادامه این متن سعی می کنیم درباره چگونگی کارکرد پرینتر لیزری، بحث کنیم و مسیر چاپ را از حروف موجود در صفحه کامپیوتر تا چاپ آنان بر روی کاغذ دنبال خواهیم نماییم . همان گونه که بعداً متوجه می شوید فرآیند چاپ لیزری بر پایه برخی اصول علمی به کار گرفته شده است و کاملاً  در یک روش ابتکاری انجام صورت می گیرد.

ادامه مطلب را در بقیه مقالات تعمیرات پرینتر ما دنبال کنید.

مقالات آموزشی

پیگیری دستگاه های درحال تعمیر

جستجو