نحوه کارکرد پرینتر های لیزری : پرینتر های لیزری دارای انواع مختلفی بوده که هرکدام از آن ها دارای کارکرد خاص خود می باشند. امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی تغییرات زیادی در ساخت و توسعه ی پرینتر های لیزری صورت گرفته است.

مطالبی که در این بخش به بررسی آن ها خواهیم پرداخت:

•    درآمدی بر چگونگی کارکرد پرینترهای لیزری
•    موارد پایه ای: الکتریسیته ساکن
•    موارد پایه ای : غلطک
•    موارد پایه ای: Fuser
•    کنترل کننده: محاوره
•    کنترل کننده : زبان
•    کنترل کننده: تنظیم کننده صفحه
•    اسمبلی لیزر
•    نوشتن صفحه
•    موارد پایه ای: تونر
•    به کارگیری تونر
•    پرینترهای رنگی
•    مزایای پرینترهای لیزری

تعمیرات پرینتر

نحوه کارکرد پرینتر های لیزری 

لغت "Inkjet printer" (پرینتر جوهر افشان) در واقع لغتی است که چگونگی کارکرد آن را به درستی توصیف می نماید . تصویر را این گونه پرینترها بر روی کاغذ با استفاده از ذرات کوچک جوهر چاپ به می رسانند.
از طرفی دیگر واژه "Laser Printer" کمی غیر عادی تر هستند . یک اشعه لیزر- یک اشعه متمرکز نور- چطور می تواند حروف را بر روی کاغذ چاپ نماید و تصاویر را بر روی آن پیاده بکند . در ادامه این متن سعی می کنیم درباره چگونگی کارکرد پرینتر لیزری، بحث کنیم و مسیر چاپ را از حروف موجود در صفحه کامپیوتر تا چاپ آنان بر روی کاغذ دنبال خواهیم نماییم . همان گونه که بعداً متوجه می شوید فرآیند چاپ لیزری بر پایه برخی اصول علمی به کار گرفته شده است و کاملاً  در یک روش ابتکاری انجام صورت می گیرد.

ادامه مطلب را در بقیه مقالات تعمیرات پرینتر ما دنبال کنید.

پلاتر چیست


پلاتر hp


طرزکار پلاتر


نوعی پرینتر بزرگ برای چاپ در ابعاد عریض پلاتر می باشد.
معمولا پلاتر به منظور چاپ تصاویر و طراحی و ترسیم های با عرض زیاد به كار خواهدرفت.
دقت پلاتر در تهیه ترسیم ها خیلی زیاد می باشد.
برای چاپ تابلو یا نقشه های صنعتی و شكل ها پلاتر عکس استفاده می شود و به صورت معمول این كار با حركت هد رنگریز دارای تحرک روی یك صفحه كاغذی بزرگ شکل می گیرد.
در تعمیرات پرینتر برای تهیه متن پلاتر مناسب نمی باشد چون باید هر كاراكتر به شکل منفرد رسم گردد كه این كار وقت گیر می باشد.
پلاتر می تواند به آسانی یا رسم نقطه های منفرد پر شمار گرافیك های پیكسلی خوبی ارائه بدهد . در اصل پلاتر به راحتی می تواند ترسیم های بزرگ را انجام دهد.
اکثراً از پلاتر به منظور چاپ نقشه ها و نمودارها استفاده می گردد .از جایی که پرینترها حداکثر کاغذهایی به ابعادa3را توانایی چاپ دارند و در کارهای نقشه کشی به ابعاد بیشتر از این نیاز می باشد لذا در جهت تولید خروجی های بزرگ از پلاتر ها استفاده می گردد.
به دو گروه پلاترها تقسیم می گردند. پلاتر ایی که در آنها از کاغذ ویژه ی با پوشش ویژه استفاده می نمیاند الکترو استاتیک نامگذاری شده اند و پلاترهائی که از کاغذ های معمولی استفاده می نمایند.
در واقع هدف از ساختن دستگاه پلاتر متصل نمودن به کامپیوتر، پردازش و ترسیم فرامین ارسالی از کامپیوتراست. این دستگاه نقشه و نمودار های ترسیمی طراحی شده به واسطه کامپیوتر را بر روی کاغذ می آورده شده است.

پلاتر شامل بخش های:

– بدنه
– سطح ریل عرضی
– ریل طولی
– مکانیزم تقلیل دهنده
– مکانیزم انتقال به ریل عرضی و قلم ثابت
– محرکهای قدرت
– سیستم کنترل سخت افزار و نرم افزار مربوطه
بهینه سازی عملکرد دستگاه در جهت کارائی ایده آل در سرعت و دقت این دستگاه ضروری می باشد.


بخش کنترل از سه قسمت تشکیل شده است:


1- قسمت تغذیه انرژی برق
2- قسمت هدایت موتورها
3- بخش موتورها


انــواع پلاتر


1.پلاتر های عریض
2. پلاتر های کم عرض
3.رسام ها( که صرفا برای ترسیم نقشه و طراحی تولیده شده اند)


رســام های جوهر افـشـان:


نمونه های تکنولوژی حرکت کاغذ در پلاترها:
1. مسطح
2 . غلطکی
3. مختلط
شارژ كارتریج و همچنین هد كارتریج ها و هدهای نمونه های پلاترشرکت اچ پی كه در آنها مكانیزم ویژه ی جهت تزریق آرام آرام و تدریجی جوهر به متناسب با حجم كار پرینتر به درون هد تزریق می گردد كه این کار موجب دوام وكیفیت ثابت چاپ از شروع تا انتهای عمر کارتریج می شود در نهایت هزینه چاپ گرافیكی و باركد كه به دلیل فرسایش پرسرعت هد و کارتریج در دیگر پلاترها بخیلی بالااست . در پلاتر برای رنگهای مشكی یك كارتریج و همچینن برای رنگ های اصلی رنگ های مجزا یك هد وجود دارد.

پلاتر در تعمیرات پرینتر

پلاتر در تعمیر پرینتر 

 

در آموزش تعمیرات پرینتر پلاتر یک دستگاه چاپ خاص است كه به صورت رایج به منظور چاپ تصاویر گرافیكی یا بقیه ترسیم های با عرض زیاد به كار رفته است . پلاتر توانایی به چاپ رساندن هر نوع عکس با عرض زیاد جهت ایجاد نمودن تابلو یا نقشه های صنعتی و شكل ها را دارا است و به صورت عادی این كار با حركت هد رنگریز دارای تحرک روی یك صفحه كاغذی بزرگ شکل می گیرد . در تهیه نمودن ترسیم ها دقت پلاتر خیلی زیاد است . پلاتر به منظور تهیه متن مناسب نمی باشد چونکه باید هر كاراكتر به شکل منفرد رسم گردد كه این كار وقت را هدر خواهد داد . می تواند به آسانی یا رسم نقطه های منفرد پر شمار گرافیك های پیكسلی خوبی پلاتر ارائه دهد . در اصل به آسانی پلاتر قادر است ترسیم های بزرگ را انجام بدهد .پلاتر اکثراً برای چاپ نقشه ها و نمودارها مورد استفاده قرار گرفته می شود .از جایی که میتوانند پرینترها حداکثر کاغذهایی به ابعادa3را چاپ نمایند و در کارهای نقشه کشی به ابعاد بیش از این نیاز است .برای تولید خروجی های بزرگ از پلاتر ها استفاده میشود. به دو گروه پلاترها تقسیم می گردند. پلاتر هایی که در آنها از کاغذ ویژه ی با پوشش ویژه استفاده می نمایند الکترو استاتیک نامگذاری شده اند و پلاترهائی که از کاغذ های معمولی استفاده می کنند.در واقع هدف از ساخته شدن دستگاه پلاتر متصل شدن به کامپیوتر، پردازش و ترسیم فرامین ارسالی از کامپیوتر این دستگاه نقشه و نمودار های ترسیمی طراحی شده به واسطه کامپیوتر را بر روی کاغذ بوده است . شامل بخش های بدنه – سطح ریل عرضی – ریل طولی – مکانیزم تقلیل دهنده – مکانیزم انتقال به ریل عرضی و قلم ثابت – محرکهای قدرت – سیستم کنترل سخت افزار و نرم افزار مربوطه جهت کارائی عالی و مورد نظر در سرعت و دقت این دستگاه بهینه سازی کارکرد دستگاه ضروری می باشد.

 

بخش دوم:

به معرفی بخش دوم میپردازیم:

اسمبلی لیزر


اسمبلی اسکن از آنجائی که سیستم لیزر پرینتر در واقع صفحه را می کند، لیزر باید خیلی دقیق باشد. اسمبلی اسکن لیزر معمولی موارد زیر را شامل می شود:
•    یک لیزر
•    یک آئینه متحرک
•    یک لنز
اطلاعات صفحه را لیزر، دریافت می نماید . نقطه های کوچکی که متن و تصاویر را می سازد – زمانی که اشعه در طول غلطک حرکت می نماید . برای هر نقطه ای که باید چاپ شود لیزر یک پالس نور را ، می تاباند و برای فضاهای خالی هیچ پالس نوری را نخواهد تاباند.
در اصل لیزر اشعه را خودش حرکت نخواهد داد بلکه لیزر اشعه را به یک آینه متحرک می تاباند. زمانی که آینه حرکت می نماید ، اشعه را به واسطه یک سری از لنزها به غلطک می تاباند. این سیستم انحراف تصویر ایجاد شده به واسطه تغییر فاصله بین آینه و نقطه های هم راستای غلطک را جبران می نماید.

نوشتن بر روی صفحه


تنها در یک سطح به صورت افقی اسمبلی لیزر حرکت می نماید . پس از هر اسکن افقی، پرینتر غلطک دریافت کننده تصویر را به جهت حفره بالایی حرکت می دهد بدین ترتیب می تواند اسمبلی لیزر خط بعد را چاپ نماید . یک کامپیوتر موتور چاپ کوچک همه ی این کارها را حتی در سرعت های خیلی بالا به صورت کامل انجام می دهد.
تعدادی از  پرینترهای لیزری از یک رشته LED به منظور نوشتن متن یا تصویر به جای لیزر ساده استفاده می نمایند . نور مخصوص به خود را هر موقعیت نقطه، داشته است که به دین معنی است که پرینتر دارای یک وضوح چاپ است . این سیستم ها از اسمبلی های لیزر واقعی ارزان تر هستند درصورتی که نتایج نامطلوب تری را ارائه خواهند داد . عموماً شما آنها را در بین پرینترهای ارزان خواهید یافت.

دستگاه های کپی


پرینترهای لیزری در پایه شبیه دستگاه های کپی با چند تفاوت عمده کار می نمایند. واضح ترین تفاوت منبع تصویر است . یک دستگاه کپی تصویر را با منعکس کردن نور به تصویر زمانی که پرینتر لیزری تصویر را در شکل دیجیتال دریافت می کند، اسکن می نماید.
یک تفاوت عمده دیگر نحوه ی تولید تصویر الکترو استاتیک است . زمانی که یک دستگاه کپی به برگه های کاغذ نور می تاباند نور از ناحیه ای سفید کاغذ به دریافت کننده تصویر منعکس می گردد  در صورتی که توسط مناطق تیره کاغذ جذب می گردد . در طی این مراحل بار الکتریکی پس زمینه تخلیه می گردد در حالی که تصویر الکترواستاتیک دارای بار مثبت می گردد . این روش "With - write" نامگذاری شده است.
در اکثرا پرینترهای لیزری فرآیند برعکس می باشد : بار خطوط تصویر الکترواستاتیک را لیزر تخلیه می نماید و به پس زمینه یک بار الکتریکی مثبت خواهد داد . در یک پرینتر اجرای سیستم (Write-black) آسانتر از اجرای سیستم "Write-white" است  و در نهایت نتایج زیادتری را عرضه می دارد. توضیحات اضافی در بخش تعمیرات کپی


مواد اولیه تونر


یکی از موارد خیلی  متفاوت و همچنین متمایز درباره پرینتر لیزری (یا دستگاه کپی) تونر است . چیز خیلی عجیب این چنین است که جوهری که کاغذ دریافت می نماید در واقع جوهر نمی باشد . تونر چیست؟ یک پاسخ کوتاه برای جواب این سوال این است که پودر باردار الکتریکی با دو مواد اولیه اصلی یعنی رنگدانه و پلاستیک است. نقش رنگدانه دقیقاً واضح می باشد - رنگدانه رنگی را فراهم می نماید (در یک پرینتر تک رنگ، مشکی) که متن و تصاویر را پر می کند. ذرات پلاستیکی با این رنگدانه مخلوط می شود بدین ترتیب تونر به هنگام رسیدن گرمای Fuser به آن ذوب می گردد . این کیفیت تعداد مزایای تونر به نسبت به جوهر مایع را افزایش خواهد داد . در نهایت تونر به فیبرهای همه ی نمونه های کاغذ می چسبد و در واقع این معنی را می دهد که متن به راحتی به هم نریخته یا مخدوش نمی گردد.


به کارگیری تونر:


چگونه این تونر را پرینت ها برای تصاویر الکترواستاتیک موجود بر روی غلطک به کار می گیرند؟
پودر در محفظه تونر- در یک جعبه متحرک یک ظرف کوچک که ساخته شده است- نگه داری می گردد. از محفظه با دستگاه developer پرینتر تونر را جمع آوری می نماید . در واقع "developer" مجموعه ای از دانه های مغناطیسی با بار منفی است . این دانه ها به یک غلطک فلزی چرخشی چسبیده است  که در محفظه تونر به واسطه تونر موجود آن ها را به حرکت در می آورد.
از آنجائی که این دانه ها بار الکتریکی منفی را دارند ، دانه های developer ذرات تونر مثبت را در زمان عبور کردن از آنها جذب می نمایند . بدین ترتیب بعد غلطک دانه ها را به ترتیب بر روی غلطک پخش می کند. تصویر الکترواستاتیک بار الکتریکی منفی پر قدرت تری از دانه های developer داشته است ، بنابراین غلطک ذرات تونر را از خود دفع می نماید.
بعد غلطک در راستای کاغذ حرکت می کند که حتی بار قوی تری داشته است  و بدین صورت تونر را به خود جذب خواهد نمود . پس  از جذب تونر کاغذ به سرعت به واسطه سیم کرونا تخلیه می گردد. در این مرحله فقط چیزی که تونر را بر روی کاغذ نگه خواهد داشت ، جاذبه می باشد . هنگامی که بر روی کاغذ دمیده شود ، کاملاً تصویر را از دست می دهید . باید از fuser صفحه کاغذ عبور کند تا به تونر بچسبد. توسط لامپ های داخلی غلطک fuser گرم می شود بدین ترتیب به هنگام عبور از آن پلاستیک موجود در تونر ذوب می گردد.
در صورتی که چه چیزی موجب می شود که تونر به جای آنکه بر روی غلطک های Fuser جمع گردد، به کاغذ بچسبد. غلطک های fuser به منظور جلوگیری از این اتفاق، باید با تفلون پوشیده شوند، مانند مواد نچسبی که از چسبیدن غذا به کف ماهی تابه جلوگیری خواهند نمود.


پرینترهای رنگی:


در زمان های پیش تر پرینترهای لیزری تجاری به چاپ تک رنگ محدود بوده اند . (سیاه و سفید) در صورتی که اکنون اکثر پرینترهای لیزری رنگی در بازار وجود دارد.
در واقع ، پرینترهای رنگی با همان روش پرینترهای تک رنگ کار خواهند نمود ، با این تفاوت که همه ی مراحل چاپ را چهار بار انجام داده اند . یک بار از رنگ آبی ( (Cyan ، قرمز (Magenta) ، زرد  و مشکی عبور می نماید .
در نسبت های مختلف با ترکیب نمودن این چهار رنگ تونر ، شما خواهید توانست یک طیف کامل از نور تولید نمایید . چندین راه متفاوت به منظور انجام این کار موجود است. برخی مدل ها 4 تونر و دستگاه developer بر روی یک چرخ داشته اند . پرینتر برای یک رنگ تصویر الکترواستاتیک را آماده می کند و بعد developer تونر را وضعیت مربوطه قرار می دهد. بعد از این رنگ را بر روی کاغذ می ریزد و این چنین  فرآیند را برای رنگ بعدی اجرا می نماید .
تعدادی از  پرینترهای با قیمت گران در اصل یک دستگاه پرینتر کامل یعنی یک اسمبلی لیزر، سیستم غلطک و تونر برای هر رنگ داشته اند. به سادگی کاغذ از هدهای غلطک عبور می نماید و همه ی رنگ ها را در گونه ای از خط اسمبلی جمع آوری می نماید. توضیحات بیشتر در  بخش تعمیرات پرینتر

مزایای لیزر


بدین ترتیب به چه دلیل پرینتر لیزری را که از یک پرینتر جوهر افشان قیمت گران تری دارند، انتخاب می نماییم . نسبت به دیگر پرینتر ها فرمت اصلی پرینترهای لیزری سرعت، دقت و همچنین مرقوم به صرفه بودن می باشد- می تواند یک لیزر به سرعت حرکت کند. پس با سرعت خیلی بیشتری نسبت به جوهر، تصاویر و متن را بر روی کاغذ می تواند چاپ کند  و از آنجائیکه اشعه لیزر قطر ثابتی را داشته است ، این توانایی را دارد که بدون استفاده از جوهر اضافی، تصاویر را با دقت زیادتری بر روی صفحه چاپ نمایند.
اغلب پرینترهای لیزری از پرینترهای جوهر افشان قیمت گران تری  داشته اند ، ولی کار کردن با آنان و همچنین نگه داشتن آن ها ارزان تر از هزینه نگه داری پرینترهای جوهرافشان است . زیرا که پودر تونر ارزان است  و همچنین دوام زیادی داشته است  این در حالی است که شما باید کارتریج های جوهر که گران هم هستند را زود به زود تعویض نمایید .به این علت است که عموماً اکثر ادارها از پرینتر لیزری به عنوان دستگاهی به منظور چاپ تعداد زیادی از نسخه های اسناد استفاده می نمایند . در تعدادی از مدل ها، این بازدهی مکانیکی به واسطه بازدهی کارکرد پیشرفته محقق می گردد.
در واقع در یک اداره کوچک به هر نفر یک کنترل کننده پرینتر لیزری می تواند سرویس بدهد.
در بدو ورود پرینترهای لیزری به منظور استفاده شخصی بسیار گران بودند. در صورتی که از آن زمان به بعد پرینترها اندکی ارزانتر شده اند به صورتی  که شما اکنون این توانایی را دارید که یک مدل پایه ای پرینتر لیزری را اندکی گران تر از از یک پرینتر لیزری پیشرفته خریداری نمایید.
به علت رشد تکنولوژی، هزینه پرینترهای لیزری در کنار بهبود کارکرد آن ها در حال پیشرفت هستند. ما همچنین تعدادی از طرح های ابتکاری و برنامه های نوع  جدید چاپ الکترواستاتیک را مشاهده می نماییم.
تعداد زیادی از محققان این اعتقاد را دارند که ما در اصل سطح بیرونی پوسته توانایی های الکتریسیته ساکن را خراش داده ایم!

موارد پایه ای تعمیرات پرینتر

در اینجا قصد داریم تا شما را با موارد پایه ای که در قسمت های قبل پیرامون تعمیرات پرینتر ذکر شد آشنا کنیم با ما همراه باشید.

بخش اول:

موارد پایه ای: الکتریسیته ساکن


در کار کردن یک پرینتر لیزری، الکتریسیته ساکن یک اصل اولیه است. . همان انرژی که موجب می شود  لباس ها در خشک کن به یکدیگر بچسبند. الکتریسیته ساکن یک بار الکتریکی است که  مثل بالون یا بدن شما بر روی یک شی عایق بندی شده تشکیل می گردد . از آنجائیکه اتم های دارای بار مخالف به یکدیگر اتصال پیدا می کنند ، اشیاء که زمینه های الکتریسیته ساکن دارند با بار مخالف به یکدیگر چسبیده می شوند.
از این پدیده یک پرینتر لیزری به شکل یک نوع "چسب موقتی" استفاده می نماید . جزء اصلی این سیستم یک photoreceptor  است که عموماً یک غلطک چرخان یا یک سیلندر می باشد. اسمبلی غلطک در واقع از یک ماده فتوالکتریک تشکیل شده ،که به واسطه فوتون های نور تخلیه می گردد.

مقالات آموزشی

پیگیری دستگاه های درحال تعمیر

جستجو