مقايسه شارژ حرفه‎اي و شارژ غير حرفه‎اي کارتریج

شارژحرفه ای کارتریج

شارژ کارتریج

این امکان وجود دارد که شارژ کارتریج غير حرفه‎اي موجب  نشت تونر از كارتريج و همچنین پاشيده شدن  آن در پرينتر گردد . در صورتی که مشكل بزرگتر اين می باشد كه زمان پرينت ايجاد خال و لكه‎هاي رنگي نامنظم روي كاغذ مي‎نمايد و هرچه بيشتر پرينت نمایید تونرريزي زيادتر مي‎گردد. در اين وضعیت افزون بر اتلاف وقت و پول و از دست دادن آرامش روحي، توانایی به چاپ كارهاي ناتمام خود هم ندارید  این چنین كارتريج شارژ شده در اين وضعیت غير قابل تعمير می باشد و بايد با كارتريج نو جايگزين گردد.
ایده برتر پیشگام سرویس ارائه دهنده با کیفیت ترین شارژ کاتریج پرینتر، با کمترین و عالی ترین قیمت ممکن.
کیفیت را هرگز فدای ارزانی نکنید.
پرينتر با شارژ نامرغوب این امکان را دارد که آماده كار نباشد !
كارتريج شارژ شده كه تونرريزي داشته است
 اگر كه در شارژ حرفه‎اي كه با دانش علمي و ابزارهاي ویژه اين كار و تونر مرغوب انجام گرفته باشد نه فقط  قادر به تشخيص كارتريج شارژ شده از كارتريج فابريك نيستيد بلكه كيفيت پرينت كارتريج شارژ شده هم  دقیقا مشابه كارتريج فابريك می باشد.

مقالات آموزشی

پیگیری دستگاه های درحال تعمیر

جستجو