Super User

Super User

دوشنبه, 18 مرداد 1395 ساعت 09:31

پلاتر چیست

پلاتر چیست


پلاتر hp
طرزکار پلاتر
نوعی پرینتر بزرگ برای چاپ در ابعاد عریض پلاتر می باشد.
معمولا پلاتر به منظور چاپ تصاویر و طراحی و ترسیم های با عرض زیاد به كار خواهدرفت.
دقت پلاتر در تهیه ترسیم ها خیلی زیاد می باشد.
برای چاپ تابلو یا نقشه های صنعتی و شكل ها پلاتر عکس استفاده می شود و به صورت معمول این كار با حركت هد رنگریز دارای تحرک روی یك صفحه كاغذی بزرگ شکل می گیرد.
برای تهیه متن پلاتر مناسب نمی باشد چون باید هر كاراكتر به شکل منفرد رسم گردد كه این كار وقت گیر می باشد.
پلاتر می تواند به آسانی یا رسم نقطه های منفرد پر شمار گرافیك های پیكسلی خوبی ارائه بدهد . در اصل پلاتر به راحتی می تواند ترسیم های بزرگ را انجام دهد.
اکثراً از پلاتر به منظور چاپ نقشه ها و نمودارها استفاده می گردد .از جایی که پرینترها حداکثر کاغذهایی به ابعادa3را توانایی چاپ دارند و در کارهای نقشه کشی به ابعاد بیشتر از این نیاز می باشد لذا در جهت تولید خروجی های بزرگ از پلاتر ها استفاده می گردد.
به دو گروه پلاترها تقسیم می گردند. پلاتر ایی که در آنها از کاغذ ویژه ی با پوشش ویژه استفاده می نمیاند الکترو استاتیک نامگذاری شده اند و پلاترهائی که از کاغذ های معمولی استفاده می نمایند.
در واقع هدف از ساختن دستگاه پلاتر متصل نمودن به کامپیوتر، پردازش و ترسیم فرامین ارسالی از کامپیوتراست. این دستگاه نقشه و نمودار های ترسیمی طراحی شده به واسطه کامپیوتر را بر روی کاغذ می آورده شده است.

پلاتر شامل بخش های:

– بدنه
– سطح ریل عرضی
– ریل طولی
– مکانیزم تقلیل دهنده
– مکانیزم انتقال به ریل عرضی و قلم ثابت
– محرکهای قدرت
– سیستم کنترل سخت افزار و نرم افزار مربوطه
بهینه سازی عملکرد دستگاه در جهت کارائی ایده آل در سرعت و دقت این دستگاه ضروری می باشد.
بخش کنترل از سه قسمت تشکیل شده است:
1- قسمت تغذیه انرژی برق
2- قسمت هدایت موتورها
3- بخش موتورها


انــواع پلاتر


1.پلاتر های عریض
2. پلاتر های کم عرض
3.رسام ها( که صرفا برای ترسیم نقشه و طراحی تولیده شده اند)


رســام های جوهر افـشـان:


نمونه های تکنولوژی حرکت کاغذ در پلاترها:
1. مسطح
2 . غلطکی
3. مختلط
كارتریج و همچنین هد كارتریج ها و هدهای نمونه های پلاترشرکت اچ پی كه در آنها مكانیزم ویژه ی جهت تزریق آرام آرام و تدریجی جوهر به متناسب با حجم كار پرینتر به درون هد تزریق می گردد كه این کار موجب دوام وكیفیت ثابت چاپ از شروع تا انتهای عمر کارتریج می شود در نهایت هزینه چاپ گرافیكی و باركد كه به دلیل فرسایش پرسرعت هد و کارتریج در دیگر پلاترها بخیلی بالااست . در پلاتر برای رنگهای مشكی یك كارتریج و همچینن برای رنگ های اصلی رنگ های مجزا یك هد وجود دارد.

پلاتر در تعمیر پرینتر 

 

پلاتر یک دستگاه چاپ خاص است كه به صورت رایج به منظور چاپ تصاویر گرافیكی یا بقیه ترسیم های با عرض زیاد به كار رفته است . پلاتر توانایی به چاپ رساندن هر نوع عکس با عرض زیاد جهت ایجاد نمودن تابلو یا نقشه های صنعتی و شكل ها را دارا است و به صورت عادی این كار با حركت هد رنگریز دارای تحرک روی یك صفحه كاغذی بزرگ شکل می گیرد . در تهیه نمودن ترسیم ها دقت پلاتر خیلی زیاد است . پلاتر به منظور تهیه متن مناسب نمی باشد چونکه باید هر كاراكتر به شکل منفرد رسم گردد كه این كار وقت را هدر خواهد داد . می تواند به آسانی یا رسم نقطه های منفرد پر شمار گرافیك های پیكسلی خوبی پلاتر ارائه دهد . در اصل به آسانی پلاتر قادر است ترسیم های بزرگ را انجام بدهد .پلاتر اکثراً برای چاپ نقشه ها و نمودارها مورد استفاده قرار گرفته می شود .از جایی که میتوانند پرینترها حداکثر کاغذهایی به ابعادa3را چاپ نمایند و در کارهای نقشه کشی به ابعاد بیش از این نیاز است .برای تولید خروجی های بزرگ از پلاتر ها استفاده میشود. به دو گروه پلاترها تقسیم می گردند. پلاتر هایی که در آنها از کاغذ ویژه ی با پوشش ویژه استفاده می نمایند الکترو استاتیک نامگذاری شده اند و پلاترهائی که از کاغذ های معمولی استفاده می کنند.در واقع هدف از ساخته شدن دستگاه پلاتر متصل شدن به کامپیوتر، پردازش و ترسیم فرامین ارسالی از کامپیوتر این دستگاه نقشه و نمودار های ترسیمی طراحی شده به واسطه کامپیوتر را بر روی کاغذ بوده است . شامل بخش های بدنه – سطح ریل عرضی – ریل طولی – مکانیزم تقلیل دهنده – مکانیزم انتقال به ریل عرضی و قلم ثابت – محرکهای قدرت – سیستم کنترل سخت افزار و نرم افزار مربوطه جهت کارائی عالی و مورد نظر در سرعت و دقت این دستگاه بهینه سازی کارکرد دستگاه ضروری می باشد.

برای آموزش تعمیرات اسکنر و مشاوره رایگان در این رابطه با متخصصین ما تماس بگیرید.

دوشنبه, 18 مرداد 1395 ساعت 08:47

طرز کار پرینتر لیزری

طرز کار پرینتر لیزری


نحوه کار پرینتر لیزری
کارکرد پرینتر لیزری
طرز کار پرینتر لیزری
با توجه به ويژگی های منحصربفرد تعمیرات پرینتر ليزری خوددر زمان ساليان اخير در سراسر جهان با استقبال عموم کاربران کامپيوتر مواجه شده اند. شرکت های توليدکننده اين نوع پرینترها متناسب با نیازهای جديد و همزمان با پيشرفت نمودن تکنولوژی ، مدل های مختلفی از اين نوع پرینترها را به بازار عرضه داشته اند.


مبانی پرینترهای ليزری


در تکنولوژی پرینترهای ليزری استفاده از الکتريسيته ساکن ، يکی از اصول مهم واساسی می باشد . الکتريسيته ساکن يک شارژ الکتريکی می باشد که به واسطه اشياء عايق ايجاد می شود. بدن انسان مثالی در اين حیطه بوده است که این امکان را داشته اند موجب ايجاد الکتريسيته ساکن گردد. انرژی به وجود آمده از الکتريسيته ساکن موجب ايجاد چسبندگی در بين اشياء می شود. ( مانند لباس های درون يک ماشين خشک کن ). رعد و برق به وجود آمده از يک ابر صاعقه دار هم حامل الکتريسيته ساکن بوده است که مسير ابر تا زمين را طی خواهد نمود. شکل زير همان گونه که مشاهده می کنید عناصر اصلی يک پرینتر ليزری را نشان داده شده است.

 

 

شارژ کارتریج در محل توسط کارشناسان مجرب

 


از پديده فوق پرینتر ليزری بعنوان يک نوع ” چسب موقت ” استفاده می کنند. هسته اصلی سيستم بالا ، دستگاهی با نام ” نورپذير” (Photoreceptor) می باشد . ماهيت فيزيکی دستگاه بالا، يک استوانه و يا يک سيلندر می باشد . دستگاه بالا از مواد هادی نور متشکل شده است که به واسطه کوانتوم نور تخليه می شود . برای شروع ، استوانه يک شارژ مثبت را به واسطه يک سيم حامل جريان الکتريکی (Corona Wire) ، پيدا می نماید . همزمان با چرخش استوانه ، پرینتر يک پرتو نور ليزری نازک را بر سطح استوانه بمنظور تخليه الکتريکی بخش مربوطه ، می تاباند. در ادامه بر سطح استوانه ليزر حروف و تصاير را می نویسد .( يک الگو از شارژ الکتريکی ) . می تواند سيستم بالا با شارژ معکوس هم کار کند، در اين وضعیت يک شارژ الکترواستاتيک مثبت بر روی يک شارژ منفی به منزله زمينه در نظر گرفته خواهد شد. شکل زير استوانه پرینتر ليزری را نشان داده است.بعد از کارکرد الگوی مدنظر ، پرینتر سطح استوانه را با گرد جوهر ( پودر مشکی رنگ با کيفيت مناسب ) شارژ شده مثبت، می پوشاند. تونر با توجه به اين که پودر فوق دارای شارژ مثبت می باشد ، به ناحيه تخليه شده استوانه ( بار منفی ) چسبانده می شود.( در اين وضعیت شارژ زمينه مثبت نخواهد شد ) . عمليات فوق شبیه به نوشتن بر روی سودا و همچنین چسباندن آن بر روی سطح مورد نظر می باشد . بعد از چسباندن پودر مد نظر ، استوانه حول يک کاغذ خواهد چرخید .پیش از اينکه کاغذ زير استوانه قرار گرفته شود ، يک شارژ منفی به واسطه سيم انتقالی Corona به آن داده خواهد شد . شارژ فوق به این ترتیب پر قدرت تر از شارژ منفی الکترواستاتيک مرتبط به تصوير بوده است و کاغذ توانایی به رها نمودن پودر مربوطه خواهد بود. همزمان با حرکت کاغذ (با سرعت برابر استوانه) بر روی کاغذ تصوير مربوطه حک خواهد شد. بدین جهت ممانعت از چسبيدن کاغذ به استوانه ، بلافاصله بعد از درج نمودن تصويرعمليات تخليه شارژ به واسطه يک سيم انجام می گیرد . درنهايت ، پرینتر کاغذ را از مابين يکFuser( يک زوج غلتک گرم ) عبور داده می شود. در زمان انجام فرآيند فوق، گردجوهر پاشيده شده در کاغذ تنيده خواهد شد . غلتک ها موجب حرکت کاغذ به سمت سينی خروجی می شود . Fuser موجب گرم شدن کاغذ هم می شود بخاطر این موضوع هنگامی که کاغذ از پرینتر خارج می شود ، داغ می باشد . چه دلیلی موجب می گردد که کاغذ سوزانده نگردد؟ سرعت مهمترين عامل می باشد . به واسطه غلتک ها سرعت حرکت کاغذ بگونه ای می باشد که موجب عدم سوختگی کاغذ می شود. بعد از ريختن پودر بر روی کاغذ ، سطح استوانه تحت تاثير يک لامپ تخليه قرار می گيرد. اين لامپ روشن همه ی سطح “نور پذير” استوانه را مورد تاثير قرار می دهد و تصاوير الکتريکی را پاک می نماید. در ادامه این موضوع سطح استوانه به واسطه سيم شارژ تحت تاثير شارژ مثبت قرار گرفته می شود .


کنترل کننده


پیش از انجام دادن هر گونه عمليات به واسطه پرینتر ليزری ، باید صفحه حاوی داده در اختيار آن قرار گرفته باشد و در ادامه در مورد چگونگی نحوه ايجاد خروجی مد نظر تصميم گيری می شود. عمليات فوق وظیفه کنترل کننده پرینتر می باشد. کنترل کننده پرینتر به منزله برد اصلی پرینتر ليزری نفش و وظیفه خود را انجام میدهد. کنترل کننده فوق به واسطه يک پورت ارتباطی مانند :پورت موازی و يا پورتUSB با کامپيوتر ارتباط ارتباط برقرار می نماید . اگر که پرینتر به چندين کامپيوتر اتصال پیدا کند ، کاربران مختلف توانایی ارسال درخواست های چاپ خود را دارا می باشند. در اين وضعیت کنترل کننده ، هر يک از درخواست های واصله را بشکل جداگانه پردازش می شوند . پورت های متفاوت يک پرینتر ليزری را شکل زير نشان داده است .می بايست بمنظور گفتمان بين کنترل کننده و کامپيوتر ، آن ها با يک زبان مشترک صحبت کنیم. در پرینترهای ابتدایی ، کامپيوتر يک نوع فايل متنی ویژه را بهمراه گروهی از کدهای اطلاعاتی برای پرینتر ارسال می کرده است . با توجه نمودن به وجود پرینترهای اوليه و همچنین محدوديت فونت های موجود ، روش فوق می تواند بخوبی تامين کننده احتیاجات های اطلاعاتی پرینتر باشد . هم اکنون از صدها گونه فونت استفاده می شود .بدين ترتیب ضروری می باشد که اطلاعات مورد احتیاج پرینتر با استفاده از يک زبان پيشرفته در اختيار آنها قرار داده شود. رایج ترین زبانهای موجود در اين حیطه زبان PCL)Printer Command Language) مربوط به شرکت هيولت پاکارد و ” پوست اسکريپت ” مربوط به Adobe است . زبانهای بالا به منظور تشريح صفحه از يک نوع بردار استفاده خواهند نمود . بردار بالا مقادير رياضی از اشکال geometric می باشند. ( بشکل مجموعه ای از نقاط نیستند ) پرینتر بردار را گرفته و در ادامه آن را به يک صفحه bitmap تبديل می کند.
عده ای از پرینترها از يک دستگاه اينترفيش گرافيکی GDI)Graphical device interface) در عوض PCL استناندارد، استفاده می کنند. درسيستم بالا ، بردار مربوط به نقاط را خود را کامپيوتر ايجاد می نمايد، بدين صورت کنترل کننده پردازشی در اين حیطه را انجام نداده است و صرفا” برای ليزر دستورالعمل های نقطه ها را ارسال خواهد نمود . در برخی پرینترهای ليزری ، کنترل کننده باید عمليات مرتبط به سازماندهی داده های دريافتی از کامپيوتر را خود انجام دهد. اطلاعات بالا شامل : دستورهای مربوط به نوع عمليات ، نوع کاغذ ، نحوه برخورد با فونت ها و … می باشند . کنترل کننده در جهت انجام عمليات مربوطه به شکل صحيح باید اطلاعات بالا را با اولويت درست دريافت کند.
کنترل کننده بعد از سازمان دادن داده ها ، عمليات آماده سازی صفحه را شروع می نماید. تنظيم حاشيه ها ی متن ، سازماندهی کلمات و استقرار تصاوير مد نظر و … را انجام داده است و حاصل عمليات فوق ايجاد برداری دارای نقاط متفاوت می باشد . پرینتر در جهت چاپ يک صفحه به داده های فوق احتیاج خواهد داشت .
در بیشتر پرینترهای ليزری ، کنترل کننده توانایی ذخيره درخواست های مرتبط به چاپ در حافظه اختصاصی خود دارا است . با استفاده از خصوصیت فوق ، کنترل کننده توانایی به استقرار چندين کار در حافظه می باشد ( ايجاد يک صف از کارها ) . بعد از استقرار هر درخواست چاپ در حافظه ویژه ، امکان چاپ آنها در زمان مربوطه فراهم می شود . در مواردي که از يک سند باید چندين نسخه چاپ شود ، اطلاعات مربوطه صرفا” يک بار برای پرینتر ارسال و در زمان بدين طريق صرفه جوئی می شود.


ليزر


نقش سيستم ليزر پرینتر در ايجاد خروجی مد نظر خیلی حائز اهميت می باشد . در پرینترهای ليزری قديمی ، سيستم فوق از عنصرهای زير تشکيل شده بود :
يک ليزر
يک آيينه قابل حرکت
يک لنز
ليزر داده های مرتبط به صفحه را دريافت ( نقاط ) و بر پایه اطلاعات بالا متن و تصوير مد نظر را ايجاد می نماید . در هر لحظه(زمان) يک خط افقی چاپ می شود . همزمان با حرکت نمودن پرتو های نور بر روی استوانه ، برای هر يک از نقاط مورد نظر ليزر يک پالس نوری جهت چاپ را بازتاب می دهد . پالسی برای فضا های خالی توليد نمی شود. در حرکت پرتو های نور ليزر نقشی ندارد و موجب تابش نور به واسطه يک آيينه قابل حرکت می باشد. همزمان با حرکت آيينه ، به واسطه مجموعه ای از لتزها نور تابیده می شود .با نتظيم فاصله بين آيينه و نقاط در هنگام تابش نور ، از بهمم ريختگی تصوير پيشگيری بعمل می آید.
صرفا”دستگاه ليزری در جهت افقی حرکت کرده است .بعد از پيمايش افقی ، پرینتر استوانه مربوطه را حرکت می دهد تا زمينه ايجاد خط بعدی به واسطه دستگاه ليزر فراهم می کند.
برای نوشتن محتويات صفحه تعدادی از پرینترهای ليزری از مجموعه ای ديود نوری (LED) استفاده می کنند . هر يک از نقطه ها دارای نور اختصاصی خود خواهد بود. پرینترهای که تکنولوژی بالا را دارند نسبت به پرینترهائی که از دستگاه ليزری استفاده می کنند ، قيمت ارزان تری داشته اند.

عامل پخش کارتریج های اورجینال hp

تونر های با کیفیت اصلی تونر الکتريکی شارژ شده اند دارای دو عنصر اصلی : رنگ دانه و پلاستيک می باشند . رنگ دانه ها رنگ مورد نياز را تامين می نمایند ( در پرینترهای تک رنگ ، رنگ فوق مشکی می باشد ) . با پلاستيک رنگ دانه ها آميخته شده اند. بدين صورت زمانيکه تونر از بين غلتک های گرم عبور می کند ، گداخته می شود .
در يک toner hopper پودر ( يک محفظه کوچک در درون يک روکش قابل حرکت ) ذخيره می شود . پرینتر تونر مورد احتیاج خود را به واسطه devloper unit ( تامين کننده دانه ) از محفظه دريافت می نماید . developer، يک گروه از دانه های مغناطيسی با شارژ منفی می باشد . دانه های فوق به يک پاک کن فلزی قابل چرخش ، اتصال پیدا می کنند. در محفظه با حرکت ميله فوق دانه های مغناطيسی گفته شده قرار خواهند گرفت . با توجه نمودن به اينکه دانه های مغناطيسی شارژ منفی را دارند ، تامين کننده دانه ها ، دانه های مثبت تونر را جمع آوری می نمایند .همچنین بعد از آن پاک کن، ذرات را تميز نموده و اقدام به ارسال آن برای استوانه می کند . تصاوير الکترواستاتيک شارژ منفی پر قدرت تری نسبت به تامين کننده دانه ها داشته اند و استوانه شامل ذرات چسبانده شده را از خود دور می کند. پس از آن در ادامه استوانه در طول کاغذ حرکت و بموازات آن کاغذ تحت تاثير يک ميدان قرار گرفته است( يک سيم detac corona) و تخليه الکتريکی می گردد.در حالت فوق فقط عاملی که موجب نگهداری تونر بر سطح کاغذ می شود ، نيروی جاذبه می باشد .به همین منظور چسبیدن تونر بر روی سطح کاغذ ، باید کاغذ به واسطه غلتک های داغ بحرکت در بیاید. در برخی از آموزش تعمیرات ماشین های اداری پرینترها ، Toner hopper،developer,drum assembly در يک کارتريج قابل تعويض ( شبیه شکل زير ) قرار گرفته اند .


مهمترين مزايای پرینترهای ليزری : سرعت ، دقت و مقرون بصرفه بودن از مهم ترین مزایایی آن است . يک ليزر توانایی به حرکت خیلی سريع را دارا است و این طبيعی می باشد که سرعت نوشتن آن به ترتیب زیادتر از پرینترهای جوهر افشان باشد. پرینترهای ليزری به ترتیب گرانتر به نسبت پرینترهای جوهرافشان گران تر می باشند . در برابر پودر مصرفی آنها زياد گران نیستند و هزينه نگهداری  شارژ کارتریج آنها بالا نخواهد بود.


پرینترهای رنگی


برای شروع اغلب پرینترهای ليزری بشکل تک رنگ ( سياه رنگ نوشته و سفيد رنگ کاغذ ) بوده است . هم اکنون پرینترهای ليزری رنگی هم متداول و به واسطه توليدکنندگان متفاوت عرضه شده اند. کارکرد پرینترهای رنگی در بیشتر موارد شبیه به پرینترهای سياه و سفيد می باشد . به عنوان یکی از تفاوت های عمده پرینترهای رنگی با سياه و سفيد چگونگی انجام فرآيند چاپ با توجه به ماهيت رنگی بودن آنان می باشد. برای انجام فرآيند مربوطه از چهار فاز متفاوت پرینترهای رنگی استفاده می کنیم. در هر فاز يکی از رنگ های فيروزه ای ( آبی ) ، سرخابی ( قرمز ) ، زرد وسياه استفاده می شود. با ترکيب شدن چهار رنگ فوق مجموعه ای گسترده از رنگ ها بوجود آمده است. تعدادی از پرینترها چهار تونر و developer unit مجزا بر روی يک چرخ دوار را دارا می باشند. تعدادی ديگر از پرینترها برای هر يک از رنگ ها، از دستگاه های ليزر ، استوانه و تونر مجزا استفاده می کنند. شکل زير يک نمونه پرینتر ليزر رنگی را نشان خواهد داد.

برای آموزش تعمیرات اسکنر و مشاوره رایگان در این رابطه با متخصصین ما تماس بگیرید.

دوشنبه, 18 مرداد 1395 ساعت 08:42

راهنمایی خرید پرینتر اچ پی

راهنمایی خرید پرینتر اچ پی


شرکت ما به عنوان یکی از فروشندگان پرینتر شما را به خواندن توضیحاتی مختصر درباره راهنمای خرید پرینتر دعوت می نماید.
فرض كنيد که شما تصميم به خريداری نمودن يك پرينتر ليزري رنگي گرفته‎ايد. كداميك را از ميان طيف گسترده پرينترهاي ليزري رنگي كه قيمت خیلی متفاوتي دارند انتخاب مي‎نمایید؟ اين پرسشي می باشد كه در ذهن هر خريدار تعمیرات پرینتر به وجود خواهد آمد و ما تلاش می کنیم پاسخي براي آن بدست آوریم.


هنگام خريد پرينتر ليزري رنگي چه پارامترهايي را در نظر بگيريم؟


حداكثر تعداد برگي كه قصد دارید در يك زمان معین چاپ کنید يك عامل مهم در اين انتخاب، (مثلاً در يك ماه) پرينتر است. پرينترهاي كوچكتر و همچنیی ارزان‎تر توانايي چاپ میزان برگ پایین تری را داشته اند بدین ترتیب به منظور پرينت در حجم بالاتر بايد به سمت مدلهاي بالاتر رفت و بالعكس در صورتی که قصد ندارید حجم زيادي پرينت بگيريم باید از خريد پرينترهاي بزرگ و گران بپرهیزید . این طبیعی است که پرينترهايي كه قدرت و سرعت بیشتری داشته اند همزمان قیمت گرانتر و همچنین داراي جثه بزرگتري می باشند . در صورتی که همواره يك قاعده نهایی وجود داشته است: در مدلهاي گرانتر هزينه هر برگ پرينت ليزري رنگي پايين‎تر از هزينه همان پرينت در مدلهاي ارزانتر می باشد.
با توجه نمودن به توضيحات بالا نگاهي کلی به پرينترهاي ليزري رنگي HP موجود در بازار می اندازیم و اينكه براي چه كاربردي كدام پرينتر مناسب‎تر می باشد:
HP 1025 : كوچكترين و هم چنین به عنوان ارزان‎ترين پرينتر ليزري رنگي HP كه به همين دو علت يكي از پرفروش‎ترين پرينترهاي HP می باشد . این پرینتر به عنوان مناسب‎ترين پرينتر به منظور استفاده در منزل، دفتر كار و شركتهايي می باشد كه حجم پرينت زيادي نداشته اند (به صورت متوسط ماهي 800 برگ). اما باید توجه کنید که كيفيت چاپ آن نیز بالا است و تفاوت خیلی محسوسي با پرينترهاي گران قيمت نداشته است . حتي تنظيمات مخصوص چاپ عكس (Photo) هم شبيه پرينترهاي مدل بالا در اين پرينتر وجود داشته است. حالت خواب اتوماتيك يك تنظيم ديگر كه در پرينترهاي گرانتر وجود دارد و حالا در اين پرينتر هم موجود می باشد كه مي‎تواند به عنوان مثال بعد از 15 دقيقه عدم استفاده به خواب برود و در مصرف برق باعث صرفه‎جويي گردد (در اين وضعیت فقط 8 وات مصرف مي‎كند). هزینه خیلی پايين آن این امکان را داشته است براي كساني كه به فكر خريدکردن پرينتر ليزري تك رنگ می باشند وسوسه‎انگيز است در صورتی که باید توجه کنید با اين پرينتر هزينه چاپ مشكي تك رنگ از چاپ با پرينتر ليزري مشكي اندكي بالاتر می باشد. با توجه به اينكه اين پرينتر يك درام مركزي با عمر 7000 برگ پرينت داشته است (بر خلاف بقیه مدلها كه هر كارتريج يك درام داشته است) به صورتی که كارتريجهاي اين پرينتر را شارژ مي‎كنيد هزينه تعويض درام به منظور شارژهاي متوالي نخواهيد داشت. نسخه nw اين پرينتر به اتصال شبكه – هم كابلي و هم بي‎سيم – مجهز می باشد . (٭)
: HP 1525اين پرينتر جايگزينی برای پرينترهاي 1215 – 1217 – 1515 و 1518 می باشد كه ديگر توليد نخواهند شد واین انتظار مي‎رود تا پايان بهار 1390 ناياب گردند . در دفاتر و شركتهايي كاربرد آن است كه حجم پرينت زيادي ندارند (به طور متوسط ماهي 1000 برگ). همچنین به كارت شبكه مجهز هستند (شبيه 1515) و در نسخه w كارت شبكه بي‎سيم هم داشته است . در صورتی که تصميم به خريد اين پرينتر گرفته‎ايد بهتر می باشد ویژگی های این دستگاه چهاركاره دوقلوي اين پرينتر يعني HP 1415 را هم مشاهده نمایید . اين دو دستگاه كاتريجهاي مشترك و توان فني تقریبی برابر داشته اند (توان فني 1415 کمی بالاتر می باشند) درصورتی که چهاركاره 1415 افزون بر پرينتر داراي كپي رنگي، اسكنر رنگي و فكس هم است كه همگی نيازهاي يك دفتر يا شركت كوچك را پاسخ خواهد دادد. قيمت دستگاه 1415 به ميزان قابل قبولي از 1525 بالاتر میباشد و در هيچ زماني اختلاف قيمت يك پرينتر و يك چندكاره به اين كمي نبوده است. (٭)
HP 2025: در حجم متوسط مناسب پرينت می باشد. سرعت اين پرينتر 20 برگ در دقيقه می باشد كه نشان از كارايي بالاي آن دارد. براي چاپ توان متوسط اين پرينتر 2000 برگ در ماه مناسب می باشد.
HP 3525: این این نوع در مقايسه با جثه كوچكش سرعت خیلی بالايي داشته است (30 برگ در دقيقه). وضوح يا دقت چاپ آن a1200 x 600 dpi میباشد كه از سه مدل پیشین بالاتر می باشد. مناسب شركتهاي با پرينت حجم متوسط به بالاست و توان عملکرد متوسط آن تا 5000 برگ در ماه می باشد. در صورتی که بين انتخاب 3525 و 2025 مردد می باشید (صرفنظر از اختلاف قيمت) پیشنهاد می شود اكيد 3525 را انتخاب نمایید . طراحي اين پرينتر دقیقاً شبيه پرينترهاي بالاتر از خود يعني 4525 و 5225 می باشدو در اصل شروع نسل جديد و حرفه‎اي پرينترها با اين مدل می باشد. این در صورتی است كه طراحي 2025 شبيه پرينترهاي پیشین از خود يعني 1215 و 1515 می باشد.
HP 4700: براي پرينت در حجم زياد يك پرينتر قدرتمند می باشد. سرعت چاپ آن نیز 30 برگ در دقيقه می باشد. در مقابله با پرينتر 3525 قدرتمندتر و همچنین داراي توان عملکردی بالاتري می باشد. متوسط توان عملکرد آن 10,000 برگ در ماه می باشد. دقت چـاپ اين پرينتر a600 x 600 dpi می باشد و در تقسـيم بندي وب سـايت HP در دسته High-volume printers قرار داشته است. البته در بازار اين پرینتر خیلی زود ناياب خواهد شد.
HP 4525: يك پرينتر دارای قدرت و تمام عيار با بالاترين سرعت و dpi در ميان پرينترهاي HP از گذشته تا هم اکنون است. سرعت 40 برگ در دقيقه و همچنین دقت چاپ a1200 x 1200 dpiحرفي دیگر باقی نگزاشته است.
اين پرينتر انترپرايز (enterprise) مناسب شركتهايي میباشد كه تا 20 كاربر داشته است و توان متوسط آن به منظور پرينت 10,000 برگ در ماه كافي می باشد. همچنين اين پرينتر به كارت شبكه مجهز می باشد.
HP 5225: اگر شما تصميم گرفته اید که پرينتری با توانایی چاپ در سايز A3 بخرید احتمالاً اين پرينتر، برای شما مطلوب می باشد. اين پرینتر به همراه HP 4525 به عنوان جديدترين و تازه ترین محصولات HP به شمار میروند . اساسی ترین خصوصیت اين پرينتر قيمت خیلی مناسب آن در برابر با ساير پرينترهاي اندازه A3 تا پیش از اين مدل می باشد. نسل پیشین پرينترهاي A3 زن پایین ترین قيمتي كه در بازار داشته 2,700,000 تومان بوده است این در حالي است كه هزینه اين پرينتر بصورت تقریبی نصف اين مبلغ می باشد . سرعت چاپ آن 20 برگ در دقيقه و خیلی سبك وزن‎تر از مدلهاي قبلي A3 زن می باشد. توان متوسط كاركرد آن 10,000 برگ در ماه می باشد .
HP 5550: به منظور پرينت در حجم بالا و با سرعت 28 برگ در دقيقه پرينتر A3 زن یک دستگاه پر قدرت است. اين پرينتر دست كم 6 سال می باشدد كه در بازار موجود می باشد. كيفيت چاپ آن کم‎تر از HP 5225 است در صورتی که دارای قدرت بالاتری است. علاوه بر این ها هزینه آن بيش از دو برابر 5225 می باشد كه انتخاب 5550 را در هاله‎اي از ابهام فرو برده است. در ايران تعداد بسیاری از اين مدل پرينتر به فروش رسيده است درصورتی که به نظر نخواهد رسید با حضور HP 5225 از فروش پر اقبالي در آينده هم بهره مند شود . در صورتی که شما تصميم به خريد اين پرينتر دارید يك بار ديگر فكر نمایید . اين پرينتر در حال حاضر توليد نمي‎شود و انتظار مي‎رود خیلی زود كمياب گردد.
و در انتها قابل توجه دارندگان پرینترهاي HP 1600 و HP 2600: اگر که يكي از دو پرينتر 1600 يا 2600 را در اختیار دارید و همیشه كارتريج فابريك براي پرينترتان خریداری می کنید هم اکنون دست نگه داريد! با توجه به مشکلاتی كه در طراحي كارتريج اين پرينترها موجود است ( در زمان چاپ با كارتريج فابريك، در خیلی از مواقع ايجاد زمينه رنگي ناخواسته مينماید و همچنین كيفيت چاپ پايين می باشد) توصیه می نماییم که پرينترتان را با پرينتر HP 1025 يا HP 1525 كه كيفيت چاپ خیلی بالاتري داشته اند (با كارتريج‎هاي عالي) جايگزين نمایید . خريد هريك از اين پرينترها (كه 4 كارتريج همراه آن است) خیلی کم هزینه تر از خريد 4 كارتريج پرينتر 1600 يا 2600 می باشد! اما خوشبختانه پرينترهاي 1600 و 2600 هم اکنون حاضر توليد نميگردد و پرينترهاي 1025 و 1525 جايگزين آنها شده‎ است.


مقايسه HP 1025 و HP 1525 با پرينتر سامسونگ CLP-315 و CLP-320: خیلی از كاربران در باره مقايسه اين پرينترها از ما سوال می پرسند . هرچند در آموزش تعمیرات ماشین های اداری به صورت اصولی سامسونگ يك سازنده دارای اعتبار پرينتر نمی باشد در صورتی که در يك نگاه واقع بينانه بايد بیان کنیم اگر چه کم بودن قيمت، اولويت اول شما در انتخاب پرينتر می باشد Samsung CLP-315 انتخاب شما خواهد بود و به گونه ای که استدلال مي‎نمایید كه هزینه كارتريج فابريك پرينتر CLP-315 حدوداً نصف قيمت كارتريج فابريك 1525 می باشد در پاسخ باید بگوییم كيفيت چاپ HP 1525 با  شارژ کارتریج شده (به واسطه ما) خیلی بالاتر از كيفيت چاپ سامسونگ 315 با كارتريج فابريك می باشد. اين وجود كه هزينه شارژ HP 1525 دست كم 20% پایین تر از هزینه كارتريج فابريك CLP-315 می باشد . ضمناً تعداد برگ قابل چاپ با كارتريج‎هاي شارژ شده 1525 دست كم 30% بيشتر از تعداد برگ قابل چاپ با كارتريج‎هاي فابريك سامسونگ 315 می باشد . علاوه بر این مصرف برق پرينترهاي سامسونگ فوق‎العاده بالا می باشد و همیشه فيوز آنها (كه عمل پخت تونر را انجام مي‎دهد) داغ می شود.

برای آموزش تعمیرات اسکنر و مشاوره رایگان در این رابطه با متخصصین ما تماس بگیرید.

دوشنبه, 18 مرداد 1395 ساعت 08:37

تعمیرات و سرویس فکس پاناسونیک

تعمیرات و سرویس فکس پاناسونیک


شرکت ما همواره با داشتن هدف ارائه بهترین خدمات و پشتیبانی به مشتریان خود به عنوان یکی از نمایندگی‌های فعال پاناسونیک در تلاش می باشد. جلب رضایت مشتریان هم همیشه جزء اهداف اصلی در ارائه خدمات می باشد. در این گروه خدمات و پشتیبانی به شکل کاملاً تخصصی و به واسطه افراد مجرب و باتجربه کاری و همچنین دوره دیده صورت می گیرد که این تخصص و آشنایی دقیق با دستگاه سانترال، دستگاه فاکس و نمونه های تلفن رومیزی و تلفن بی‌سیم پاناسونیک موجب شده است که خدماتی متفاوت از سوی این گروه فنی به نسبت بقیه شرکت های مشابه ارائه گردد.


تعمیرات فکس پاناسونیک در محل


هر واحد و قسمت این مجموعه افراد متخصصی را شامل است که با کار خود آشنایی دقیق و جامعی داشته اند. کادر تعمیرات هم از این قائله دارای استثنا نیست و همیشه آماده ارائه خدمات به مشتریان عزیز می باشد. در این واحد فنی ارائه خدمات به شکل غیرحضوری صورت می پذیرد و به دلیل زمان بر بودن تعمیرات و هم نیازمند بودن به دستگاه و یا تجهیزات ویژه، تعمیرات در مکان عملاً غیر کاربردی و بی‌فایده می باشند اما در صورتی که همیشه تلاش ابتدایی خود به منظور حل مشکل دستگاه در محل – تعمیر نمودن دستگاه کپی در مکان هم چنین به علت پر هزینه بودن تعمیرات در گاهی موارد و یا آگاهی داشتن فرد از هزینه تعمیرات خود، نمایندگی پاناسونیک بعد از بررسی‌های ضروری و معین نمودن مشکل و عیب دستگاه قیمت و هزینه تعمیرات را به مشتریان می دهد و اگر که تأیید شد و با هزینه موافقت شد از طریق فرد این روند استعلام گیری به پایان رسیده است و وسیله‌ی ارتباطی تعمیر می گردد. این روند اعلام هزینه بشدت کاربردی می باشد و موجب افزایش رضایت مشتریان خواهد شد چون پیش از بررسی به هر کاری مقدار هزینه معین و تأیید خواهد شد .

سرویس فکس پاناسونیک در محل


در واقع می توان دستگاه فکس را ، سیستم ارتباطی دو کاره به شماربیاوریم. دو کاره بودن سیستم به این معنی می باشد که به بجز توانایی برقراری تماس تلفنی توانایی ارسال و دریافت نامه‌های نوشته شده را به واسطه خط شهری به کاربران خود داده است. دستگاه فکس پاناسونیک در نمونه های متفاوت با مقاومت بالا طراحی شده اند. در دنیای امروز این سیستم های ارتباطی اساسی عضو جدانشدنی ارتباط در شرکت‌ها به شمار رفته اند به همین علت سالم بودن دستگاه از هر نظر جزء الزامات می باشد در صورتی که امکان دارد این دستگاه‌ها به مرور زمان به مشکل دچار شوند و همچنین به تعمیر یا سرویس دوباره نیاز داشته باشند. از جمله مشکلاتی که در دستگاه فکس امکان دارد پیش آید موارد زیر می باشد:

  • شکستن چرخ‌دنده‌های فکس
  • جمع شدن کاغذ توسط فکس
  • وجود صدا در دستگاه
  • ساییده شدن چرخ‌دنده‌ها در هنگام ارسال و یا دریافت
  • قطع و وصل شدن دستگاه  شارژ کارتریج
  • ممکن است به مرور زمان دستگاه فکس دچار اشکال گردد و در زمان فکس ، کاغذ را در خود جمع نماید.

در فکس حرارتی این اشکال رخ می دهد و فکس های کاربنی و لیزری و یا فکس چند کاره کمتر به این اشکالات در جمع آوری کاغذ دچار خواهند شد . فکس کاربنی و حرارتی دارای قدرت پردازنده کم تری نسبت به فکس لیزری و چند کاره می باشند و این کم بودن قدرت پردازشی و نیز پایین بودن سرعت ارسال فکس در دقیقه (در هر فکس متفاوت می باشد ) موجب می گردد که در زمان ارسال چندین فکس به شکل متوالی به دستگاه فشار آید و موجب ایجاد نمودن صدایی در دستگاه گردد . در این مواردی که بیان شد در بالا واحدتعمیرات پرینتر با سرویس و رفع مشکل پیش آمده خیلی سریع مشکل در آموزش تعمیرات ماشین های اداری را برطرف خواهند نمود.

برای آموزش تعمیرات اسکنر و مشاوره رایگان در این رابطه با متخصصین ما تماس بگیرید.

دوشنبه, 18 مرداد 1395 ساعت 08:33

تعمیرات پرینترهای کانن

تعمیرات پرینترهای کانن


تعمیر انواع پرینتر های لیزری ، سوزنی ، جوهر افشان و انواع اسکنر تعمیرات پرینتر وفکس در کوتاهترین زمان با کمترین. هزینه در محل شما.
تعمیر تمام قطعات الکترونیکی و مکانیکی پرینتر های لیزری ، سوزنی ، جوهر افشان. شارژ کارتریج
تعویض نمودن تمامی قطعات مصرفی پرینترها واسکنرها با قطعات اصلی.
تعمیرات تخصصی برد انواع پرینتر فرمتر ، پاور ، برد فکس تعمیرات درام کیت پرینتر های لیزری رنگی
hp m175a ، hp 175nw ، hp m176a ، hp 176nw ، hp cp1025 ، hp cp1025nw ، Canon 5200
تعمیرات درام کیت فکس های پاناسونیک
kx-mb2025 kx-mb2030 kx-mb802 kx-mb612
تعمیر هد پرینترهای اچ پی ، کانن ، اپسون
تعمیرات پرینترهای کانن
تعمیرات پرینترهای کانن – تعمیر در نمایندگی پرینترهای کانن – تعمیر پرینترهای کانن در محل – تعمیر پرینترهای کانن در غرب تهران در محل شما
Hp Epson Canon Hp 7000 ، HP 6000 ، Hp 6500 ، HP 7110 ، Hp 7263 ، Hp 7283 ، Hp 7464 Canon 4840 ، Canon pro9000 Epson T50 ، Epson P50 ، Epson R290 ، Epson L800 ، Epson
L110 اعزام کارشناس به محل مشتریان در اسرع وقت در موارد اضطراری
شارژ کارتریج توسط دستگاه وتست با پرینتر مربوطه
تعمیرات پرینتر لیزری سیاه سفید

تعمیرات پرینتر لیزری رنگی
تعمیرات پرینتر چند کاره
تعمیرات پرینتر قابل حمل
تعمیرات پرینترهای کانن
تعمیرات انواع برندهای پرینتر شامل
HP تعمیر پرینتر ها واسکنر های اچ پی
Canon تعمیر پرینتر واسکنر های کانن
Samsung تعمیر پرینترهای سامسونگ
Panasonic تعمیر پرینتر و فکس های پاناسونیک
Epson تعمیر پرینترهای اپسون ریست پرینتر های سامسونگ ریست پرینتر های اپسون
N تبدیل نمودن پرینتر های معمولی به نصب دابلکسور روی پرینتر های اچ پی به منظور چاپ دورو
همچنین این شرکت آماده ارائه خدمات تعمیر ونگهداری طی قرارداد ویژه نهادها ، ارگانها وکلیه مراکز اداری ، بازرگانی ، صنعتی وتجاری است.
نصب تانک جوهر روی پرینترهای اپسون ، کانن ، اچ پی
نصب مخزن جوهر روی پرینتر های جوهر افشان
تعمیرات پرینترهای کانن
تعمیرات تخصصی پرینتر های جوهر افشان تعمیرات حرفه ای پلاتر پلاتر اچ پی مدل
t610 اچ پی مدل t770 , 790 اچ پی مدل 500 , 510 , 800 اچ پی مدل 510 اچ پی مدل 5500 , 6100 800/500/510 42″ / 24″ 5500 / 42″” / 60″ / 1050 / Z6100 / T1100 / T610 / T770
و مابقی مدل ها
آموزش تعمیرات ماشین های اداری LQ300 ، LQ 2180 ، LQ2170

برای آموزش تعمیرات اسکنر و مشاوره رایگان در این رابطه با متخصصین ما تماس بگیرید.

دوشنبه, 18 مرداد 1395 ساعت 08:29

پرینتر لیزری رنگی ۴ کاره

پرینتر لیزری رنگی ۴ کاره


HP LaserJet colour PRO MFP M277dwپرینتر لیزری رنگی ۴ کاره ۲۷۷dw
امروزه در راستای بهبود روند کارکرد کاربران نقش بسزایی را پرینترها ایفا می نمایند که در این حیطه کمپانی اچ پی حرف‌های زیادی برای گفتن داشته است. دستگاه چند کاره لیزری M277dw از سری محصولات کمپانی hp است که تعداد زیادی از کاربران رضایت خود را از این تعمیرات پرینتر کالا اعلام کرده اند. با ما به منظور بررسی این محصول همراه باشید.

ویژگی های فنی و کیفیت ساخت:

از نظر کاربری پرینتر لیزری اچ پی مدل M277dw در گروه پرینتر های چند کاره قرار گرفته است. این پرینتر دارای چهار قسمت پرینت، کپی،اسکن وفکس است . تکنولوژی چاپ این دستگاه از نوع لیزری و رنگی می‌باشد این چنین ابعاد این دستگاه ۳۲۲٫۵۸*۴۱۶٫۵۶*۴۱۹ میلی متر می باشد که به همین دلیل بخاطر این ویژگی دارای وزن نسبتا زیادی برابر ۲۱٫۲کیلوگرم است. ظرفیت سینی این دستگاه ۱۵۰ برگ می باشد که شاید می شد بهتر از این باشد و همچنین طراحی بهتری داشته باشد . در صورتی که این‌ها تنها ظاهر قضیه هستند این دستگاه با قدرت و سرعت چاپ خیلی بالا کاربران خود را همراهی خواهند نمود . در چاپ سیاه سفید این دستگاه ۱۹ برگ در دقیقه و چاپ رنگی ۱۹ برگ در دقیقه پرینت انجام می رساند. وضوح چاپ این محصول ۶۰۰ dpiاست که در حد متوسط می باشد و این امکان را دارد که کار ماهانه M277dw به۳۰۰۰۰ برگ در ماه می‌رسد.
این محصول دارای وضوح اسکن ۱۲۰۰dpi میباشد که خیلی مناسب به منظور اسکن نمودن است علاوه بر این سرعت اسکن رنگی آن برابر ۱۴ برگ دردقیقه و اسکن سیاه وسفید ۲۱برگ دردقیقه است در صورتی که در وضعیت ADF اسکن دورو نخواهد داشت.
سرعت کپی رنگی و سیاه سفید مثل پرینت آن است اما وضوح کپی در وضعیت FLATBEDبرابر ۴۲۰*۳۰۰ DPI و دروضعیت ADF برابر ۳۶۰*۳۰۰ DPI است.
حافظه فکس این پرینتر توانایی نگهداری ۴۰۰ برگ را داشته است هم چنین وضوح فکس ان ۳۰۰x 3000 dpi است هم چنین می توان به سرعت عالی فکس آن هم اشاره کنیم که ۳ ثانیه برای هر برگ می باشد . با داشتن پردازنده ۸۰۰ مگاهرتزی و حافظه۲۵۶ مگابایتی پرینتر لیزری رنگی M277dw در مجموع از سرعت و حافظه خوبی بهره مند شده است از توانایی هایی که این پرینتر را به یک پرینتر تمام عیار تبدیل نموده است توانایی شبکه شدن و همچنین وایرلس می باشد این پرینتر لیزری رنگی توانایی چاپ دورو را هم داشته است.
کارتریج های ان شامل (مشکیA (CF400A ۲۰۱/ ( ابیCF401A)A ۲۰۱/ (قرمز CF403A) A201/(زرد CFF402A)A201.


جمع بندی


از سری پرینتر های پر کار این کمپانی پرینتر لیزری اچ پی مدل M277dw است که در برای کاربران خانگی و اداری و حتی سازمانی که کارکرد بالایی دارند بسیار مفید بشمار می رود.

مزایا:


توانایی چاپ رنگی اسناد
کپی، اسکن و چاپ وفکس با سرت مناسب


معایب:


سینی با قابلیت قرار گیری کم کاغذ (می توانست ۲۵۰ برگ باشد)


مشخصات کلی


گارانتی
نوع کاربری اداری-شرکتی-سازمانی
نوع چاپ لیزری ۴کاره رنگی
حافظه۲۵۶MB
ظرفیت سینی کاغذ۱۵۰ برگ +سینی چند منظوره
توانایی چاپ دورودارد
پردازنده۸۰۰ مگاهرتزی
ابعاد پرینتر۴۱۹٫۱x 416.56 x322.58 mm
سایز کاغذ(Letter, Legal, Executive, 8.5 x 13 in, 3 x 5 in, 4 x 6 in, 5 x 8 in; Envelopes (No. 9 & 10, Monarch
حداقل سایز پرینت۱۲۷*۷۶٫۲ میلی متر
حداکثر سایز پرینت۳۵۵٫۶* ۱۲۷میلی متر
کیفیت چاپ مشکی- DPI600x600dpi
کیفیت چاپ رنگی-DPI600x600dpi
حداکثر حافظه۲۵۶ MB
سرعت چاپ مشکی A4در دقیقه۱۹ برگ دردقیقه
سرعت چاپ رنگی A4در دقیقه۱۹ برگ دردقیقه
نوع کارتریج مشکی ( ۲۰۱A(CF400A)/ابی (۲۰۱A(CF401A/ قرمز( ۲۰۱A(CF403A/ زرد( ۲۰۱A(CF402
مقدار ظرفیت چاپ در ماه۳۰۰۰۰ برگ
شبکهNetwork Capabilities Via built-in 10/100/1000 Base-TX Ethernet; Auto-crossover Ethernet; Authentication via 802.11x//Wireless Capability Built-in 802.11 b/g/n; Authentication via WEP, WPA/WPA2, or 802.11x; Encryption via AES or TKIP; WPS; Wi-Fi Direct; NFC
اسکنر
نوع اسکنر(Flatbed, ADF / Contact Image Sensor )CIS
میزان سرعت اسکن سرعت اسکن مشکی:۲۱ برگ درقیقه/ میزان سرعت اسکن رنگی :۱۴ برگ درقیقه
سایز اسکنADF : 215.9 x 355.6 MM Maximum; 101.6 x 152.4 MM Minimum; Flatbed : 215.9 x 297.18 MM
کپی
سرعت کپی سیاه وسفیدسرعت کپی مشکی:۱۹ برگ درقیقه/سرعت کپی رنگی :۱۹ برگ درقیقه
رزولوشن کپیBlack (text and graphics) : Up to 300 x 420 dpi; Up to 300 x 420 dpi; Color (text and graphics) : 300 x 420 dpi (Flatbed), 300 x 360 dpi (ADF)
بزرگنمایی کپی%۲۵ تا ۴۰۰%
حداکثر تعداد کپی Multi Copyتا۹۹ برگ. شارژ کارتریج

فکس دارد.
گوشی تلفن ندارد.
شماره گیر آموزش تعمیرات ماشین های اداری خودکارداشته است.
دیگر امکاناتHP ePrint, WiFi Direct Printing, Apple AirPrint™, Mopria-certified, Mobile Apps

برای آموزش تعمیرات اسکنر و مشاوره رایگان در این رابطه با متخصصین ما تماس بگیرید.

دوشنبه, 18 مرداد 1395 ساعت 08:21

نحوره کار پرینتر های لیزری

نحوره کار پرینتر های لیزری


طرز کار پرینتر لیزری


نحوره کار پرینترهای لیزری
در تکنولوژی پرینترهای لیزری استفاده از الکتریسیته ساکن ، یکی از اصول مهم و ابتدایی بشمار می رود . الکتریسیته ساکن یک شارژ الکتریکی می باشد که به واسطه اشیاء عایق ایجاد می‌شود . بدن انسان مثال واضحی در این حیطه بوده است که این امکان را دارد که موجب ایجاد الکتریسیته ساکن شود . انرژی حاصل از الکتریسیته ساکن موجب ایجاد چسبندگی بین اشیاء می شود ( مانند لباسهای درون یک ماشین خشک کن). رعد و برق حاصل شده از یک ابر صاعقه دار هم حامل الکتریسیته ساکن بوده است که مسیر ابر تا زمین را طی می کند. تعمیرات پرینتر لیزری از پدیده فوق به منزله یک نمونه “چسب موقت” استفاده خواهند نمود. هسته اساسی و اصلی سیستم بالا ، دستگاهی با نام “نورپذیر” می باشد. ماهیت فیزیکی دستگاه بالا ، یک استوانه و یا یک سیلندر می باشد. دستگاه فوق متشکل از مواد هادی نور است که به واسطه کوانتوم نور تخلیه خواهد شد . برای شروع ، استوانه یک شارژ مثبت را به واسطه یک سیم حامل جریان الکتریکی(کرنا وایر)، پیدا می‌کند. همزمان با چرخش استوانه شکل ، پرینتر یک پرتو نور لیزری نازک را بر سطح استوانه در جهت تخلیه الکتریکی قسمت مرتبط ، می‌تاباند. در ادامه لیزر حروف و تصاویر را بر سطح استوانه می نویسد (یک الگو از شارژ الکتریکی).
می‌تواند سیستم فوق با شارژ معکوس هم کار کند، در این وضعیت بر روی یک شارژ منفی یک شارژ الکترواستاتیک مثبت به منزله زمینه در نظر گرفته می شود. در آموزش تعمیرات ماشین های اداری بعد از کارکرد الگوی مورد نظر ، پرینتر سطح استوانه را با گرد جوهر (پودر مشکی رنگ با کیفیت مناسب) شارژ شده مثبت ، خواهد پوشاند. با توجه با اینکه پودر فوق شارژ مثبت داشته است ، تونر به ناحیه تخلیه شده استوانه (بار منفی) می چسباند (در این وضعیت شارژ زمینه مثبت نمی گردد). عملیات فوق چیزی شبیه به نوشتن بر روی سودا و هم چنین چسباندن آن بر روی سطح مورد نظر می باشد.
نحوره علمکرد پرینتر های لیزری
بعد از چسباندن پودر مد نظر ، استوانه اطراف یک کاغذ خواهد چرخید . پیش از اینکه کاغذ زیر استوانه  شارژ کارتریج قرار گرفته شود الکترواستاتیک مربوط به تصویر می باشد و کاغذ توانایی رها نمودن پودر مربوطه را خواهد داشت. بر روی کاغذ تصویر مربوطه همزمان با حرکت کاغذ (با سرعت معادل استوانه) درج می شود.
بلافاصله پس از درج تصویر عملیات تخلیه شارژ توسط یک سیم (دیتک کرنا) به منظور ممانعت از چسبیدن کاغذ به استوانه ، انجام خواهد شد. درنتیجه ، پرینتر کاغذ را از بین یک (فوزر (یک زوج غلتک گرم) عبور داده می‌شود. در زمان انجام شدن فرآیند بالا ، گرد جوهر پاشیده شده در کاغذ تنیده می شود . غلتکها موجب حرکت کاغذ به جهت سینی خروجی می شوند . (فوزر)موجب گرم شدن کاغذ هم می شود، به همین علت هنگامی که کاغذ از پرینتر بیرون می آید ، گرم است.

دوشنبه, 18 مرداد 1395 ساعت 08:18

تعمیرات دستگاه کپی توشیبا

تعمیر کپی توشیبا


• تعمیرات تخصصی دستگاه های کپی شارپ / توشیبا / کونیکا مینولتا / ریکو آفیشیو / کیوسرا / کانن /…
• تعمیرات انواع دستگاه های کپی رومیزی / ایستاده / آنالوگ / دیجیتال / رنگی / سیاه و سفید
• اعزام تکنسین حرفه ای مرتبط با دستگاه شما در کوتاهترین زمان ممکن


تعمیرات ما:


در آموزش تعمیرات ماشین های اداری نصب و راه اندازی دستگاه های کپی (کپی) ، تست و تنظیمات دستگاه کپی ، جنرال سرویس دستگاه (سرویس کلی دستگاه) ، رفع عیب های مرتبط به کدهای خطا ، تعمیر نمودن و همچنین تعویض یونیت فیوزیگ Fusing Unit ، رفع عیب های اسکنر Scanner و قطعه های آن ، تعمیر نمودن و تعویض یونیت ایمیجینگ Imaging Unit ، رفع عیب های قطعات تونر و تانک تونر Toner Hopper ، تعمیر نمودن و تعویض کاست و بای پس کاغذ Cassete , Bypass ، تعمیر درایو.
دستگاه کپی و موتور دستگاه کپی ، تعمیر و تعویض ADF تغذیه کننده کاغذ ، تعمیر نمودن هیتر دستگاه ، رفع عیب های مدار تغذیه ، شارژ کارتریج شارژ پودر سبک و سنگین دستگاه کپی و …تعمیر کپی توشیبا توسط کارشناسان مجرب و دوره دیده
کپی توشیبا
تعمیر کپی توشیبا
تعمیر کپی توشیبا

تعمیرات پرینتر
نمایندگی تعمیرات کپی توشیبا
تعمیر کپی توشیبا
اررور در دستگاه کپی توشیبا
رفع اررور در هنگام کار کپی توشیا
شارژ کارتریج کپی توشیبا
تعمیر برداصلی کپی توشیبا
عیب یابی و تعمیر دستگاه کپی توشیبا
نکشیدن کاغذ هنگام پرینت

برای آموزش تعمیرات اسکنر و مشاوره رایگان در این رابطه با متخصصین ما تماس بگیرید.

دوشنبه, 18 مرداد 1395 ساعت 08:10

اسکنر چیست

اسکنر چیست


وسیله‌ای به عنوان تصویربرداری از سندی کاغذی اسکنر تعمیرات پرینتر یا پویشگر می باشد .
اسکنرها دستگاه‌هایی می باشد به منظور ورود عکس یا متن به رایانه و کمپانیهای تولید کننده اسکنر همان کمپانیهای تولید کننده پرینترها می باشند . اسکنرها شمایلی مثل دستگاه کپی داشته اند. در محفظه‌ای که در آن کاغذ قرار گرفته است در کامپیوتر تصویر یا متن مورد نظر وارد می‌شود. درصورتی که ما بخواهیم متنی را وارد کامپیوتر نماییم باید تصویر را با برنامه‌ها و نرم‌افزارهای مخصوص تبدیل به متن کنیم. در پشت اسکنر دو خروجی موجود می باشد که به یکی از آنها از طرف رایانه فیشی متصل میگردد و به دیگری فیشی از طرف پرینتر اتصال پیدا می کند. فیش خروجی اسکنر هم به رنگ آبی می باشد .
اسکنر چیست؟
اسکنر یا پویشگر، وسیله‌ای است که در آموزش تعمیرات ماشین های اداری به شکل نوری، تصاویر، متن ها و یا دست نوشته‌ها را اسکن خواهد نمود و به تصویر دیجیتال تبدیل می نماید. اولین اسکنر تصویر، یک اسکنر استوانه‌ای شکل بوده است که در آمریکا در سال ۱۹۵۷ در اداره ملی استاندارد به واسطه تیمی به سرپرستی راسل کیریش ساخته شده است. ابتدایی ترین تصویری که با این ماشین اسکن شده است، عکس والدن، فرزند ۳ماهه کیریش بود که رزولوشنی برابر ۱۷۶ پیکسل داشته است.


تشخیص کارتریج اصلی, تشخ

اسکنر hp
اسکنر hp
شرکت تهران پرینتر نمایندگی تعمیرات اسکنر HP – نمایندگی فروش اسکنر HP
نمایندگی اسکنر اچ پی – تعمیرات اسکنر اچ چی
تعمیر بورد اسکنر اچ پی
عیب یابی لامپ اسکنر اچ پی
تعویض لامپ اسکنر اچ پی
عیب یابی موتور اسکنر اچ پی
عیب یابی تثبیت کننده های اسکنر اچ پی
عیب یابی قسمت تغذیه اسکنر اچ پی
عیب یابی پورت های اینترفیس اسکنر اچ پی
عیب یابی مدارهای کنترل کننده اسکنر اچ پی
تعمیر بورد اسکنر hp
عیب یابی لامپ اسکنر hp
تعویض لامپ اسکنر hp
عیب یابی موتور اسکنر hp
عیب یابی تثبیت کننده های اسکنر hp
عیب یابی قسمت تغذیه اسکنر hp
عیب یابی پورت های اینترفیس اسکنر hp
عیب یابی مدارهای کنترل کننده اسکنر hp

اسکنر hp


اسکنرها در واقع دستگاه‌هایی به منظور ورود عکس یا متن به رایانه هستند و کمپانیهای تولید کننده اسکنر همان کمپانیهای تولید کننده پرینترها می باشند . اسکنرها شمایلی مثل دستگاه کپی داشته اند. در محفظه‌ای که در آن کاغذ قرار گرفته است تصویر یا متن مد نظر در کامپیوتر وارد شده است. در صورتی که ما بخواهیم متنی را وارد کامپیوتر نماییم باید تصویر را با برنامه‌ها و نرم‌افزارهای بخصوص تبدیل به متن نماییم . دو خروجی در پشت اسکنر وجود داشته است که به یکی از آنها از طرف رایانه فیشی متصل شده است و به دیگری فیشی به واسطه پرینتر متصل می‌شود. فیش خروجی اسکنر هم به رنگ آبی می باشد.


اسکنر نوری:


یک دستگاه ورودی است که با استفاده نمودن از تجهیزات نوری، کاغذ  شارژ کارتریج یا هر نوع سند دیگر را پویش نموده است و الگوی تاریک وروشن (یا رنگی) حاصل شده را به سیگنال دیجیتال (رقومی) قابل استفاده برای نرم‌افزار تشخیص نویسه یا نرم‌افزار گرافیکی تبدیل خواهد نمود. رایج ترین نوع پویشگرها، پویشگر مسطح می باشد که اسناد به صورت ثابت روی آن قرار گرفته است و قسمت پویش در طول آن حرکت خواهد نمود؛ به عبارتی این دستگاه‌ها بسیار شبیه دستگاه‌های کپی می باشند . پویشگرهای دیگری، مثل دستگاه‌های دورنگار، برگه‌های کاغذ را به سمت درون کشیده و از روی بخش پویش که ثابت می باشد عبور خواهد نمود. اغلب از پویشگرهای تخصصی، با دوربین ویدئویی استاندارد کار خواهندنمود. این گونه پویشگرها، سیگنال ویدئویی را به سیگنال دیجیتال (رقمی) قابل پردازش به منظور نرم‌افزار رایانه تبدیل خواهند نمود. یکی از نمونه های رایج ترین پویشگر، پویشگر دستی می باشد که کاربر آن را در دست خود گرفته و روی سند کشانده است. این پویشگرها ارزان قیمت می باشند در صورتی که سطح پویش آنها به چند سانتی متر محدود خواهند شد . و نمونه های مختلف و مارکهای متفاوتی را دارا می باشد که در آینده به شما آنها را توضیح می دهیم.

برای آموزش تعمیرات اسکنر و مشاوره رایگان در این رابطه با متخصصین ما بگیرید.

7 مشکل رایج و عمومی پرینترها و راه حل برطرف نمودن آن‌ها

 در واقع ما انتظار داریم تعمیرات پرینتر که می خریم برای چند سال به خوبی کار کند و همچنین بتولند هزاران برگه را برای ما چاپ کند، درصورتی که عموماً این گونه نمی باشد، زیرا پرینتر ها هر لحظه دردسر درست می نمایند. می توان گاهی اوقات استفاده زیادتر از حد را دلیل اصلی خرابی پرینترها بدانیم . در ادامه این مطلب قصد داریم راه حل ۷ مشکل رایج پرینتر ها یا پرینتر ها را بیان نماییم تا همواره پرینتر شما به خوبی کار کند.
خیلی از کاربران خانگی برخی از پرینتر های جوهر افشان خود به مقدار کافی استفاده نمی کنند و همین علت می تواند موجب مشکلاتی مثل خشکیده شدن جوهر و بعد از آن مسدود شدن نازل های خیلی ریز جوهر افشان پرینتر گردد. در ابتدا بیان این نکته هم ضروری می باشد که عموماً پس از گذشت مدت زمان ۲ هفته کارتریج دستگاه پرینتر خراب خواهد شد. در ادامه به موضوع اصلی وارد خواهیم شد و بر سر مشکلات مختلف بحث خواهیم نمود.

 

1)دستگاه نمی تواند برگه را پرینت بگیرد:


در این هنگام احتمالات مختلفی مطرح می باشد، پس بهتر است از پایه  شارژ کارتریج شروع نماییم و مشاهده کنیم آیا چراغ Error بر روی دستگاه پرینتر روشن می باشد یا خیر، پس باید مطمئن باشیم که کاغذ در مکان خود قرار گرفته است ، همچنین از خالی نبودن محفظه قرارگیری کارتریج مطمئن باشیم ، کابل USB به دستگاه ای که می خواهیم پرینت بگیریم اتصال برقرار شده است یا اینکه به واسطه بی سیم ارتباط برقرار باشد. (بصورت ترجیحی در این هنگام که پرینتر اقدام به پرینت برگه نمی کند از سیم USB به جای اتصال بی سیم استفاده نمایید).برای پرینتر های قدیمی گاهی اوقات باید وضعیت چاپ کننده پیش فرض (default printer) را انتخاب نماییم ، به این منظور Control Panel ویندوز را باز نمایید و به قسمت Devices and Printers وارد شوید و بعد از آن بر روی پرینتری که می خواهید به واسطه آن پرینت انجام گیرد کلیک راست نمایید و با انتخاب set as default آن را به وضعیت پیش فرض چاپ ببرید. همچنین باید اطمینان برقرار نمایید در برنامه ای که قصد دارید برگه ای را پرینت بگیرید، دستگاه صحیح را انتخاب نموده باشید.
مایکروسافت بخش راهنمایی با نام printing troubleshooter داشته است که به شما به منظور شناسایی مشکلات پرینتر کمک می نماید. با کلیک بر روی دکمه Fix و دانلود و اجرای نمودن برنامه می توانید این راهنما را به کار بگیرید. این چنین این امکان را دارید که با رفتن به قسمت Control Panel، انتخاب Devices and Printers و کلیک راست نمودن بر روی آیکون پرینتر خود گزینه Troubleshoot را انتخاب نمایید.البته ابزار برطرف نمودن عیب مایکروسافت همواره جواب نخواهد داد ، در صورتی که ارزش امتحان نمودن را دارد. شرکت HP هم قسمتی با نام Print and Scan Doctor دارد که به خوبی در یافتن مشکل اصلی پرینتر به شما یاری می رساند و شرکت Canon هم تعداد زیادی ویدیو در سایت خود گردآوری نموده است که می توانید ویدیو های رفع عیب زیادی را با رفتن بر روی مدل پرینتر خود از آن مدل ویژه تماشا نمایید.

 

2. نمی توان برگه ای را با تبلت چاپ نمود.

 برای این که به واسطه تبلت آیپد، آیفون یا آیپاد تاچ سندی را پرینت نمایید افزون بر متصل نمودن صحیح بی سیم به پشتیبانی از خصوصیتAirPrint هم نیاز داشته اید. بدین گونه لیست پرینتر هایی که به ویژگی AirPrint مجهز هستند هر روز در حال افزایش می باشد (اطلاعات بیشتر) در صورتی که هنوز مدل های بسیاری بخصوص مدل های قدیمی وجود داشته است که از این خصوصیت پشتیبانی نمی کنند. در صورتی که یک سیستم مک داشته است و یک پرینتر به آن متصل می باشد شما این امکان را داشته اید با استفاده از HandyPrint این دستگاه را به پرینتری دارای تجهیز به خصوصیت AirPrint تبدیل نمایید (اطلاعات بیشتر) . یک اپلیکیشن برای دستگاه های iOS برنامه Printer Pro می باشد که توانایی را به صاحبان این دستگاه ها را می دهد که به واسطه خیلی از پرینتر های بی سیم موجود و این چنین پرینتر با سیم متصل به مک یا پی سی، اسناد درون تبلت آیپد یا آیفون را پرینت بگیرند.
تعدادی از گوشی های سامسونگ، تبلت ها و پرینتر ها هم طراحی شده اند تا با یکدیگر کار کنند و به وسیله آن ها هم پرینت گرفتن خیلی سر راست و راحت خواهد شد. در صورتی که می خواهید به واسطه گوشی یا تبلت اندرویدی خود به پرینتر های پی سی متصل شوید و سندی را پرینت نمایید ، این امکان را دارید از اپلیکیشن Google Cloud Print استفاده نمایید . به منظور استفاده از این برنامه برای شروع باید این اپلیکیشن را از گوگل پلی دانلود نمایید و پس با استفاده از مرورگر گوگل کروم کامپیوتر شخصی به قسمت menu > Settings > Advanced Settings بروید و بر روی Manage کلیک نمایید . در نتیجه می توانید با اتصال پرینتر به سیستم دسکتاپ و روشن کردن Provided، به واسطه دستگاه اندرویدی پرینت نمایید.

 

3. پرینتر: کارتریج را تعویض نمایید.

 دستگاه پرینتر شما پیش از به اتمام رسیدن همه ی کارتریج، به شما هشدار خواهد داد . در ادارات شلوغ عموماً بیشتر از چند ساعت طول نمی کشد تا کارتریج خشک گردد، در صورتی که برای کاربران خانگی که در زمان ضروری و هر از گاه به استفاده از پرینتر می پردازند عموماً زمان تمام شدن کارتریج طولانی تر و در حدود چند هفته می باشد . به محض اینکه این پیام هشدار مشاهده کردید ، کارتریج جدیدی تهیه نمایید اما تا هنگام کم رنگ شدن یا متوقف شدن چاپ، کارتریج جدید را نصب ننمایید.

 

4.صفحه بصورت بد پرینت می شود

 

معمولاً در هر اندازه ای که صفحات وب می باشند و اندازه ی آن ها به عرض و طول کاغذی که شما دوست دارید پرینت شود، محدود نمی شود . برخی صفحات به منظور پرینت شدن طراحی نشده اند و همین علت زمینه مشکلات زیادی داشته است. همیشه تلاش کنید همواره پیش از پرینت با استفاده از ابزار Print Preview در مرورگر اینترنت اکسپلورر نمونه ای از آنچه دریافت خواهید کرد را مشاهده نمایید و بعد از آن اقدام به پرینت صفحه مورد نظر نمایید. به عنوان مثال این امکان وجود دارد که به دلیل انبوه آگهی ها و نظرات به پرینت شدن همه ی آن صفحه نیازی نباشد، سپس باید در این مواقع از گزینه های دیگر در نحوه پرینت گرفتن استفاده نمایید (به عنوان نمونه 2 در 4). انتخاب وضعیت عریض یا landscape در صفحات وب پیشنهاد نمی گردد چون این صفحات بسیار عریض می شوند.مرورگر اینترنت اکسپلورر زمانی که صفحه مورد نظر شما بزرگ تر از صفحه ای می باشد که قصد دارید بر روی آن پرینت گردد گزینه ای به نام shrink-to-fit در اختیار شما قرار داده می شود تا صفحه را متناسب نمایید . البته بعضی ا/NB/L< صفحات ویژه مثل صفحه اطلاعات شخصی و کارنامه ها و غیره دارای دکمه ای مخصوص پرینت هستند که بهتر می باشد همواره از آن دکمه ها استفاده شود.


5. برگه دائماً در پرینتر گیر خواهد کرد.


هنگامی که این اتفاق برای چند بار پشت سر اتفاق می افتد احتمال می رود تکه ای از کاغذ در جایی از پرینتر و احتمالاً بخشی که کاغذ را به درون می کشد جا مانده است. این تکه کاغذ را با نگاه به بخش های مختلف پرینتر و باز نمودن زبانه ها از دستگاه چاپ گر بیرون بکشید. به زیر پرینتر هم نگاهی بندازید زیرا این امکان را دارد که پنلی وجود داشته باشد تا به واسطه آن کاغذ گیر افتاده را به بیرون بیاورید.

می توانند پرینتر های قدیمی رطوبت را جذب نمایند و در زمان دریافت یک یا چند برگه آن ها را در داخل خود گیر بیاندازند. برگه ها را همیشه تلاش کنید خشک نگه دارید و تا هنگام نیاز به آن ها، در بسته ای نگهداری نمایید.  


6)هر بار استفاده برگه ای سفید پس داده می شود.


ابتدا به کنترل پنل ویندوز بروید، در قسمت Devices and Printers بر روی پرینتر خود کلیک راست نمایید . بعد گزینه Printing Preferences را انتخاب نمایید، در صورتی که نمی توانید هیچ گزینه ای برای فعال نمودن یا غیر فعال نمودن جدا شدن صفحات با نام Separator Pages مشاهده نمایید پس با کلیک راست بر روی پرینتر گزینه Properties را انتخاب نمایید.در پرینتر های جوهر افشان گاهی اوقات نازل جوهر مسدود می گردد و چاپ گر یا رنگ ها را اشتباه پخش خواهد کرد یا اینکه با کیفیت پایین برگه را پرینت خواهد گرفت . با پاک نمودن هد پرینتر به احتمال فراوان مشکل دستگاه شما حل می شود . بدین ترتیب روش انجام اینکار در پرینتر های متفاوت مختلف می باشد و برای این موضوع شاید حتی گزینه ای در قسمت کنترل پنل پرینتر موجود باشد یا اینکه نرم فزار پرینتر را از واسطه کامپیوتر بتوان دستکاری نمود.

به عنوان نمونه برای کاربران ویندوز 8 در پرینتر های جوهر افشان HP صفحه شروعی وجود داشته است که می توان با کلیک بر روی دکمه Maintenance (تعمیر و نگهداری) هد پرینتر را تمیز نمود یا آن را تراز بندی کرد. البته این امکان وجود دارد که هد پرینتر را تعویض نمایید در صورتی که باید توجه نمایید که پس از تعویض هد ضروری است تا از کارتریج تازه ای استفاده نمایید.
بر روی کیفیت پرینت کیفیت کاغذ هم می تواند در آموزش تعمیرات ماشین های اداری تأثیر گذار باشد در صورتی که در کپی نوع کاغذ تفاوتی نداشته است . بهترین نتیجه را شبیه به پرینتر های لیزری کاغذ با کیفیت مناسب خواهد داد .

به عنوان نمونه برای کاربران ویندوز 8 در پرینتر های جوهر افشان HP صفحه شروعی وجود داشته است که می توان با کلیک بر روی دکمه Maintenance (تعمیر و نگهداری) هد پرینتر را تمیز نمود یا آن را تراز بندی کرد. البته این امکان وجود دارد که هد پرینتر را تعویض نمایید در صورتی که باید توجه نمایید که پس از تعویض هد ضروری است تا از کارتریج تازه ای استفاده نمایید.
بر روی کیفیت پرینت کیفیت کاغذ هم می تواند تأثیر گذار باشد در صورتی که در کپی نوع کاغذ تفاوتی نداشته است . بهترین نتیجه را شبیه به پرینتر های لیزری کاغذ با کیفیت مناسب خواهد داد .

برای آموزش تعمیرات اسکنر و مشاوره رایگان در این رابطه با متخصصین ما تماس بگیرید.

صفحه1 از4

مقالات آموزشی

پیگیری دستگاه های درحال تعمیر

جستجو