دوشنبه, 18 مرداد 1395 ساعت 08:47

طرز کار پرینتر لیزری

نوشته شده توسط 
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

طرز کار پرینتر لیزری


نحوه کار پرینتر لیزری
کارکرد پرینتر لیزری
طرز کار پرینتر لیزری
با توجه به ويژگی های منحصربفرد تعمیرات پرینتر ليزری خوددر زمان ساليان اخير در سراسر جهان با استقبال عموم کاربران کامپيوتر مواجه شده اند. شرکت های توليدکننده اين نوع پرینترها متناسب با نیازهای جديد و همزمان با پيشرفت نمودن تکنولوژی ، مدل های مختلفی از اين نوع پرینترها را به بازار عرضه داشته اند.


مبانی پرینترهای ليزری


در تکنولوژی پرینترهای ليزری استفاده از الکتريسيته ساکن ، يکی از اصول مهم واساسی می باشد . الکتريسيته ساکن يک شارژ الکتريکی می باشد که به واسطه اشياء عايق ايجاد می شود. بدن انسان مثالی در اين حیطه بوده است که این امکان را داشته اند موجب ايجاد الکتريسيته ساکن گردد. انرژی به وجود آمده از الکتريسيته ساکن موجب ايجاد چسبندگی در بين اشياء می شود. ( مانند لباس های درون يک ماشين خشک کن ). رعد و برق به وجود آمده از يک ابر صاعقه دار هم حامل الکتريسيته ساکن بوده است که مسير ابر تا زمين را طی خواهد نمود. شکل زير همان گونه که مشاهده می کنید عناصر اصلی يک پرینتر ليزری را نشان داده شده است.

 

 

شارژ کارتریج در محل توسط کارشناسان مجرب

 


از پديده فوق پرینتر ليزری بعنوان يک نوع ” چسب موقت ” استفاده می کنند. هسته اصلی سيستم بالا ، دستگاهی با نام ” نورپذير” (Photoreceptor) می باشد . ماهيت فيزيکی دستگاه بالا، يک استوانه و يا يک سيلندر می باشد . دستگاه بالا از مواد هادی نور متشکل شده است که به واسطه کوانتوم نور تخليه می شود . برای شروع ، استوانه يک شارژ مثبت را به واسطه يک سيم حامل جريان الکتريکی (Corona Wire) ، پيدا می نماید . همزمان با چرخش استوانه ، پرینتر يک پرتو نور ليزری نازک را بر سطح استوانه بمنظور تخليه الکتريکی بخش مربوطه ، می تاباند. در ادامه بر سطح استوانه ليزر حروف و تصاير را می نویسد .( يک الگو از شارژ الکتريکی ) . می تواند سيستم بالا با شارژ معکوس هم کار کند، در اين وضعیت يک شارژ الکترواستاتيک مثبت بر روی يک شارژ منفی به منزله زمينه در نظر گرفته خواهد شد. شکل زير استوانه پرینتر ليزری را نشان داده است.بعد از کارکرد الگوی مدنظر ، پرینتر سطح استوانه را با گرد جوهر ( پودر مشکی رنگ با کيفيت مناسب ) شارژ شده مثبت، می پوشاند. تونر با توجه به اين که پودر فوق دارای شارژ مثبت می باشد ، به ناحيه تخليه شده استوانه ( بار منفی ) چسبانده می شود.( در اين وضعیت شارژ زمينه مثبت نخواهد شد ) . عمليات فوق شبیه به نوشتن بر روی سودا و همچنین چسباندن آن بر روی سطح مورد نظر می باشد . بعد از چسباندن پودر مد نظر ، استوانه حول يک کاغذ خواهد چرخید .پیش از اينکه کاغذ زير استوانه قرار گرفته شود ، يک شارژ منفی به واسطه سيم انتقالی Corona به آن داده خواهد شد . شارژ فوق به این ترتیب پر قدرت تر از شارژ منفی الکترواستاتيک مرتبط به تصوير بوده است و کاغذ توانایی به رها نمودن پودر مربوطه خواهد بود. همزمان با حرکت کاغذ (با سرعت برابر استوانه) بر روی کاغذ تصوير مربوطه حک خواهد شد. بدین جهت ممانعت از چسبيدن کاغذ به استوانه ، بلافاصله بعد از درج نمودن تصويرعمليات تخليه شارژ به واسطه يک سيم انجام می گیرد . درنهايت ، پرینتر کاغذ را از مابين يکFuser( يک زوج غلتک گرم ) عبور داده می شود. در زمان انجام فرآيند فوق، گردجوهر پاشيده شده در کاغذ تنيده خواهد شد . غلتک ها موجب حرکت کاغذ به سمت سينی خروجی می شود . Fuser موجب گرم شدن کاغذ هم می شود بخاطر این موضوع هنگامی که کاغذ از پرینتر خارج می شود ، داغ می باشد . چه دلیلی موجب می گردد که کاغذ سوزانده نگردد؟ سرعت مهمترين عامل می باشد . به واسطه غلتک ها سرعت حرکت کاغذ بگونه ای می باشد که موجب عدم سوختگی کاغذ می شود. بعد از ريختن پودر بر روی کاغذ ، سطح استوانه تحت تاثير يک لامپ تخليه قرار می گيرد. اين لامپ روشن همه ی سطح “نور پذير” استوانه را مورد تاثير قرار می دهد و تصاوير الکتريکی را پاک می نماید. در ادامه این موضوع سطح استوانه به واسطه سيم شارژ تحت تاثير شارژ مثبت قرار گرفته می شود .


کنترل کننده


پیش از انجام دادن هر گونه عمليات به واسطه پرینتر ليزری ، باید صفحه حاوی داده در اختيار آن قرار گرفته باشد و در ادامه در مورد چگونگی نحوه ايجاد خروجی مد نظر تصميم گيری می شود. عمليات فوق وظیفه کنترل کننده پرینتر می باشد. کنترل کننده پرینتر به منزله برد اصلی پرینتر ليزری نفش و وظیفه خود را انجام میدهد. کنترل کننده فوق به واسطه يک پورت ارتباطی مانند :پورت موازی و يا پورتUSB با کامپيوتر ارتباط ارتباط برقرار می نماید . اگر که پرینتر به چندين کامپيوتر اتصال پیدا کند ، کاربران مختلف توانایی ارسال درخواست های چاپ خود را دارا می باشند. در اين وضعیت کنترل کننده ، هر يک از درخواست های واصله را بشکل جداگانه پردازش می شوند . پورت های متفاوت يک پرینتر ليزری را شکل زير نشان داده است .می بايست بمنظور گفتمان بين کنترل کننده و کامپيوتر ، آن ها با يک زبان مشترک صحبت کنیم. در پرینترهای ابتدایی ، کامپيوتر يک نوع فايل متنی ویژه را بهمراه گروهی از کدهای اطلاعاتی برای پرینتر ارسال می کرده است . با توجه نمودن به وجود پرینترهای اوليه و همچنین محدوديت فونت های موجود ، روش فوق می تواند بخوبی تامين کننده احتیاجات های اطلاعاتی پرینتر باشد . هم اکنون از صدها گونه فونت استفاده می شود .بدين ترتیب ضروری می باشد که اطلاعات مورد احتیاج پرینتر با استفاده از يک زبان پيشرفته در اختيار آنها قرار داده شود. رایج ترین زبانهای موجود در اين حیطه زبان PCL)Printer Command Language) مربوط به شرکت هيولت پاکارد و ” پوست اسکريپت ” مربوط به Adobe است . زبانهای بالا به منظور تشريح صفحه از يک نوع بردار استفاده خواهند نمود . بردار بالا مقادير رياضی از اشکال geometric می باشند. ( بشکل مجموعه ای از نقاط نیستند ) پرینتر بردار را گرفته و در ادامه آن را به يک صفحه bitmap تبديل می کند.
عده ای از پرینترها از يک دستگاه اينترفيش گرافيکی GDI)Graphical device interface) در عوض PCL استناندارد، استفاده می کنند. درسيستم بالا ، بردار مربوط به نقاط را خود را کامپيوتر ايجاد می نمايد، بدين صورت کنترل کننده پردازشی در اين حیطه را انجام نداده است و صرفا” برای ليزر دستورالعمل های نقطه ها را ارسال خواهد نمود . در برخی پرینترهای ليزری ، کنترل کننده باید عمليات مرتبط به سازماندهی داده های دريافتی از کامپيوتر را خود انجام دهد. اطلاعات بالا شامل : دستورهای مربوط به نوع عمليات ، نوع کاغذ ، نحوه برخورد با فونت ها و … می باشند . کنترل کننده در جهت انجام عمليات مربوطه به شکل صحيح باید اطلاعات بالا را با اولويت درست دريافت کند.
کنترل کننده بعد از سازمان دادن داده ها ، عمليات آماده سازی صفحه را شروع می نماید. تنظيم حاشيه ها ی متن ، سازماندهی کلمات و استقرار تصاوير مد نظر و … را انجام داده است و حاصل عمليات فوق ايجاد برداری دارای نقاط متفاوت می باشد . پرینتر در جهت چاپ يک صفحه به داده های فوق احتیاج خواهد داشت .
در بیشتر پرینترهای ليزری ، کنترل کننده توانایی ذخيره درخواست های مرتبط به چاپ در حافظه اختصاصی خود دارا است . با استفاده از خصوصیت فوق ، کنترل کننده توانایی به استقرار چندين کار در حافظه می باشد ( ايجاد يک صف از کارها ) . بعد از استقرار هر درخواست چاپ در حافظه ویژه ، امکان چاپ آنها در زمان مربوطه فراهم می شود . در مواردي که از يک سند باید چندين نسخه چاپ شود ، اطلاعات مربوطه صرفا” يک بار برای پرینتر ارسال و در زمان بدين طريق صرفه جوئی می شود.


ليزر


نقش سيستم ليزر پرینتر در ايجاد خروجی مد نظر خیلی حائز اهميت می باشد . در پرینترهای ليزری قديمی ، سيستم فوق از عنصرهای زير تشکيل شده بود :
يک ليزر
يک آيينه قابل حرکت
يک لنز
ليزر داده های مرتبط به صفحه را دريافت ( نقاط ) و بر پایه اطلاعات بالا متن و تصوير مد نظر را ايجاد می نماید . در هر لحظه(زمان) يک خط افقی چاپ می شود . همزمان با حرکت نمودن پرتو های نور بر روی استوانه ، برای هر يک از نقاط مورد نظر ليزر يک پالس نوری جهت چاپ را بازتاب می دهد . پالسی برای فضا های خالی توليد نمی شود. در حرکت پرتو های نور ليزر نقشی ندارد و موجب تابش نور به واسطه يک آيينه قابل حرکت می باشد. همزمان با حرکت آيينه ، به واسطه مجموعه ای از لتزها نور تابیده می شود .با نتظيم فاصله بين آيينه و نقاط در هنگام تابش نور ، از بهمم ريختگی تصوير پيشگيری بعمل می آید.
صرفا”دستگاه ليزری در جهت افقی حرکت کرده است .بعد از پيمايش افقی ، پرینتر استوانه مربوطه را حرکت می دهد تا زمينه ايجاد خط بعدی به واسطه دستگاه ليزر فراهم می کند.
برای نوشتن محتويات صفحه تعدادی از پرینترهای ليزری از مجموعه ای ديود نوری (LED) استفاده می کنند . هر يک از نقطه ها دارای نور اختصاصی خود خواهد بود. پرینترهای که تکنولوژی بالا را دارند نسبت به پرینترهائی که از دستگاه ليزری استفاده می کنند ، قيمت ارزان تری داشته اند.

عامل پخش کارتریج های اورجینال hp

تونر های با کیفیت اصلی تونر الکتريکی شارژ شده اند دارای دو عنصر اصلی : رنگ دانه و پلاستيک می باشند . رنگ دانه ها رنگ مورد نياز را تامين می نمایند ( در پرینترهای تک رنگ ، رنگ فوق مشکی می باشد ) . با پلاستيک رنگ دانه ها آميخته شده اند. بدين صورت زمانيکه تونر از بين غلتک های گرم عبور می کند ، گداخته می شود .
در يک toner hopper پودر ( يک محفظه کوچک در درون يک روکش قابل حرکت ) ذخيره می شود . پرینتر تونر مورد احتیاج خود را به واسطه devloper unit ( تامين کننده دانه ) از محفظه دريافت می نماید . developer، يک گروه از دانه های مغناطيسی با شارژ منفی می باشد . دانه های فوق به يک پاک کن فلزی قابل چرخش ، اتصال پیدا می کنند. در محفظه با حرکت ميله فوق دانه های مغناطيسی گفته شده قرار خواهند گرفت . با توجه نمودن به اينکه دانه های مغناطيسی شارژ منفی را دارند ، تامين کننده دانه ها ، دانه های مثبت تونر را جمع آوری می نمایند .همچنین بعد از آن پاک کن، ذرات را تميز نموده و اقدام به ارسال آن برای استوانه می کند . تصاوير الکترواستاتيک شارژ منفی پر قدرت تری نسبت به تامين کننده دانه ها داشته اند و استوانه شامل ذرات چسبانده شده را از خود دور می کند. پس از آن در ادامه استوانه در طول کاغذ حرکت و بموازات آن کاغذ تحت تاثير يک ميدان قرار گرفته است( يک سيم detac corona) و تخليه الکتريکی می گردد.در حالت فوق فقط عاملی که موجب نگهداری تونر بر سطح کاغذ می شود ، نيروی جاذبه می باشد .به همین منظور چسبیدن تونر بر روی سطح کاغذ ، باید کاغذ به واسطه غلتک های داغ بحرکت در بیاید. در برخی از آموزش تعمیرات ماشین های اداری پرینترها ، Toner hopper،developer,drum assembly در يک کارتريج قابل تعويض ( شبیه شکل زير ) قرار گرفته اند .


مهمترين مزايای پرینترهای ليزری : سرعت ، دقت و مقرون بصرفه بودن از مهم ترین مزایایی آن است . يک ليزر توانایی به حرکت خیلی سريع را دارا است و این طبيعی می باشد که سرعت نوشتن آن به ترتیب زیادتر از پرینترهای جوهر افشان باشد. پرینترهای ليزری به ترتیب گرانتر به نسبت پرینترهای جوهرافشان گران تر می باشند . در برابر پودر مصرفی آنها زياد گران نیستند و هزينه نگهداری  شارژ کارتریج آنها بالا نخواهد بود.


پرینترهای رنگی


برای شروع اغلب پرینترهای ليزری بشکل تک رنگ ( سياه رنگ نوشته و سفيد رنگ کاغذ ) بوده است . هم اکنون پرینترهای ليزری رنگی هم متداول و به واسطه توليدکنندگان متفاوت عرضه شده اند. کارکرد پرینترهای رنگی در بیشتر موارد شبیه به پرینترهای سياه و سفيد می باشد . به عنوان یکی از تفاوت های عمده پرینترهای رنگی با سياه و سفيد چگونگی انجام فرآيند چاپ با توجه به ماهيت رنگی بودن آنان می باشد. برای انجام فرآيند مربوطه از چهار فاز متفاوت پرینترهای رنگی استفاده می کنیم. در هر فاز يکی از رنگ های فيروزه ای ( آبی ) ، سرخابی ( قرمز ) ، زرد وسياه استفاده می شود. با ترکيب شدن چهار رنگ فوق مجموعه ای گسترده از رنگ ها بوجود آمده است. تعدادی از پرینترها چهار تونر و developer unit مجزا بر روی يک چرخ دوار را دارا می باشند. تعدادی ديگر از پرینترها برای هر يک از رنگ ها، از دستگاه های ليزر ، استوانه و تونر مجزا استفاده می کنند. شکل زير يک نمونه پرینتر ليزر رنگی را نشان خواهد داد.

برای آموزش تعمیرات اسکنر و مشاوره رایگان در این رابطه با متخصصین ما تماس بگیرید.

خواندن 11377 دفعه آخرین ویرایش در یکشنبه, 06 اسفند 1396 ساعت 10:03
محتوای بیشتر در این بخش: « راهنمایی خرید پرینتر اچ پی

مقالات آموزشی

پیگیری دستگاه های درحال تعمیر

جستجو